• Voda a odpadní voda

    Zachovejme náš nejcennější zdroj

Řešení pro infrastrukturu vody a odpadní vody

Můžeme vám pomoci řídit životní cyklus infrastruktury vody a odpadních vod. Budujte, navrhujte a provozujte sítě pro přenos surové vody, zpracování vody, rozvodné soustavy pro distribuci pitné vody nebo systémy pro odvádění a zpracování odpadní a dešťové vody do čistíren odpadních vod. Naše multidisciplinární návrhářské řešení vám pomůže navrhovat a stavět lepší čistírny odpadních vod, úpravny vody. Naše řešení pro plánování, navrhování, modelování a analyzování sítí vám pomohou budovat lepší přenosové a rozvodné soustavy.

Přečtěte si více +
Infographic: Advancing Management of Urban Water Infrastructure
Learn how utilities manage their water systems more effectively through the use of digital technologies.
Download now
​Energy Savings in Water and Wastewater Systems

By Tom Walski, Bentley Fellow, Hydraulics and Hydrology; Tony Andrews, Principal Product Manager

Read More

Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
Learn More
Názory