• Water and Wastewater - Preserving our most valuable resource

    Voda a odpadní voda

    Zachovejme náš nejcennější zdroj

Řešení pro infrastrukturu vody a odpadní vody

Můžeme vám pomoci řídit životní cyklus infrastruktury vody a odpadních vod. Budujte, navrhujte a provozujte sítě pro přenos surové vody, zpracování vody, rozvodné soustavy pro distribuci pitné vody nebo systémy pro odvádění a zpracování odpadní a dešťové vody do čistíren odpadních vod. Naše multidisciplinární návrhářské řešení vám pomůže navrhovat a stavět lepší čistírny odpadních vod, úpravny vody. Naše řešení pro plánování, navrhování, modelování a analyzování sítí vám pomohou budovat lepší přenosové a rozvodné soustavy.

Přečtěte si více +
generic case study - Stub image
Case Study

MWH Global Water Recycling Plant Design Reduces Water Consumption by 60 Percent.

Read More
Callout image for new webinars only
Webinar: Thames Water Aims to Reduce TOTEX by 20 Percent with a Connected Data Environment ​
Learn how Thames Water is moving toward BIM Level 2 compliance, improving asset management, and reducing total expenditures.
Watch Now