• Voda a odpadní voda

    Zachovejme náš nejcennější zdroj

Řešení pro infrastrukturu vody a odpadní vody

Můžeme vám pomoci řídit životní cyklus infrastruktury vody a odpadních vod. Budujte, navrhujte a provozujte sítě pro přenos surové vody, zpracování vody, rozvodné soustavy pro distribuci pitné vody nebo systémy pro odvádění a zpracování odpadní a dešťové vody do čistíren odpadních vod. Naše multidisciplinární návrhářské řešení vám pomůže navrhovat a stavět lepší čistírny odpadních vod, úpravny vody. Naše řešení pro plánování, navrhování, modelování a analyzování sítí vám pomohou budovat lepší přenosové a rozvodné soustavy.

Přečtěte si více +
​Energy Savings in Water and Wastewater Systems

By Tom Walski, Bentley Fellow, Hydraulics and Hydrology; Tony Andrews, Solutions Executive, Water​

Read More
Webinar: Thames Water Aims to Reduce TOTEX by 20 Percent with a Connected Data Environment ​
Learn how Thames Water is moving toward BIM Level 2 compliance, improving asset management, and reducing total expenditures.
Watch Now