• Silnice a dálnice

    Údržba dopravní infrastruktury

Ministerstvo dopravy státu Washington I-90 - dopravní koridor na východ od Snoqualmie Pass

Řešení pro silniční a dálniční sítě

Vaše infrastruktura je nezbytná pro udržení ekonomického růstu a zlepšování kvality života. Naše řešení jsou určena pro celý životní cyklus dopravní infrastruktury, od plánování, přes navrhování, analýzu, údržbu po provoz silnic, mostů, tunelů, kanalizace a silničních aktiv.
Bentley poskytuje řešení ředitelstvím, správcům silnic a dálnic již více než třicet let. Naše řešení jsou ověřená, důvěryhodná a spolehlivá a pomohou vám budovat, spravovat a modernizovat vaše silniční aktiva podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.

Přečtěte si více +
OpenRoads Designer eBook
Discover how better project results begin with better deliverables.
iSt_28110628_highway_aerial_290x163
Simplify reporting, regardless of LRS or asset management system

Overcome the challenges of producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports