• Silnice a dálnice

    Údržba dopravní infrastruktury

Ministerstvo dopravy státu Washington I-90 - dopravní koridor na východ od Snoqualmie Pass

Řešení pro silniční a dálniční sítě

Vaše infrastruktura je nezbytná pro udržení ekonomického růstu a zlepšování kvality života. Naše řešení jsou určena pro celý životní cyklus dopravní infrastruktury, od plánování, přes navrhování, analýzu, údržbu po provoz silnic, mostů, tunelů, kanalizace a silničních aktiv.
Bentley poskytuje řešení ředitelstvím, správcům silnic a dálnic již více než třicet let. Naše řešení jsou ověřená, důvěryhodná a spolehlivá a pomohou vám budovat, spravovat a modernizovat vaše silniční aktiva podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.

Přečtěte si více +
OpenRoads Designer eBook
Discover how better project results begin with better deliverables.
Read More
Producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports can be challenging

Learn how AssetWise simplifies reporting regardless of what LRS and asset management system you use.

Learn More