• Výroba elektrické energie

    Poskytování cenově dostupné, spolehlivé a čisté energie

Řešení pro infrastrukturu v oblasti výroby elektrické energie

Technologické celky a podpůrná infrastruktura jsou pro váš úspěch jako vlastníka-provozovatele elektrárny stěžejní. Naše řešení zahrnují celý životní cyklus aktiv od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Koordinujte investiční projekty a renovace, realizované přímo, nebo prostřednictvím dodavatelů, pomocí řešení pro multidisciplinární navrhování a analýzu a projektovou spolupráci. Rychleji zprovozníte nové technologické celky do provozu a můžete s jistotou provádět renovace.

Pro podporu průběžné údržby a výkonnosti aktiv je nezbytné, abyste vedli podrobné záznamy o veškeré návrhářské a inženýrské činnosti. Řešení společnosti Bentley pro správu projekčních materiálů uchovává kompletní historii a informace o původu projekčních materiálů a umožňuje efektivní sdílení informací mezi projekčním týmem a provozem.

Přečtěte si více +
Modeling the Grid for Decentralized Energy
White Paper by Vonnie Smith, Vice President, OpenUtilities.
Přečtěte si více
Block Island Wind Farm On-demand Webinar

Learn more about the first commercial offshore wind farm in the U.S.

WATCH NOW