• Výroba elektrické energie

    Poskytování cenově dostupné, spolehlivé a čisté energie

Řešení pro infrastrukturu v oblasti výroby elektrické energie

Technologické celky a podpůrná infrastruktura jsou pro váš úspěch jako vlastníka-provozovatele elektrárny stěžejní. Naše řešení zahrnují celý životní cyklus aktiv od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Koordinujte investiční projekty a renovace, realizované přímo, nebo prostřednictvím dodavatelů, pomocí řešení pro multidisciplinární navrhování a analýzu a projektovou spolupráci. Rychleji zprovozníte nové technologické celky do provozu a můžete s jistotou provádět renovace.

Pro podporu průběžné údržby a výkonnosti aktiv je nezbytné, abyste vedli podrobné záznamy o veškeré návrhářské a inženýrské činnosti. Řešení společnosti Bentley pro správu projekčních materiálů uchovává kompletní historii a informace o původu projekčních materiálů a umožňuje efektivní sdílení informací mezi projekčním týmem a provozem.

Přečtěte si více +
    • Power Generation Overview
    • Pacific Gas and Electric: Engineering Perspective
    • Pacific Gas and Electric: Management Perspective
    • Modeling the Grid for Decentralized Energy
Decentralized Energy
Advancing Decentralized Energy Infrastructure

Learn about remarkable projects contributing to a low-carbon, sustainable, and secure energy future.

Download Now
Bentley Systems whitepaper
White Paper

Transforming Power Operations and Maintenance Efficiency with Advanced Asset Information Management

Read More