• Ropa a zemní plyn

    Bezpečnější a výkonnější infrastruktura

Řešení pro infrastrukturu na pevnině a na moři, těžební a zpracovatelskou

Pokud spravujete infrastrukturu na pevnině nebo na moři, řešení společnosti Bentley vám mohou pomoci snížit rizika a náklady, zlepšit bezpečnost a zvýšit výkonnost. Naše řešení řse zabývá celým životním cyklem aktiv od návrhu, přes výstavbu po provoz projektů jakéhokoli rozsahu a složitosti.

Posílíte svůj multidisciplinární inženýrský tým, získáte přehled o průběhu výstavby a realizace projektu a budete moci lépe řídit výkonnost svých provozních aktiv.

Přečtěte si více +
Webinar: Using APM and Digital Twins to Drive Reliability

In this webinar, you will learn how asset performance management and digital twins can help operations and maintenance teams achieve operational excellence. Presented by Bentley and Siemens Energy.

Watch On-Demand
Webinar: Calculating ROI of Digitization

Learn more about Bentley’s AssetWise and PlantSight applications for reliability and operational excellence. Hear how users are achieving success through three real-world examples. 

Watch On-Demand
Názory