• Těžební průmysl

    Z dolu do přístavu

Řešení pro plánování, navrhování a provoz dolů

Těžební průmysl čelí v posledních letech velkým výzvám. Vlastníci-provozovatelé dolů zaměření na budoucnost chápou, že je nezbytné optimalizovat stávající těžební oblasti, jelikož nové investiční projekty jsou pod větší kontrolou.

Řešení společnosti Bentley pro těžební průmysl umožňují optimalizovat důlní provozy. Nabízíme řešení pro plánování, navrhování a průzkumy jak hlubinných, tak povrchových dolů, pro navrhování podpůrné infrastruktury pro doly na povrchu i pod ním a pro efektivní správu aktiv a důlních provozů.

Přečtěte si více +
YII Innovations in Mining
Bentley’s Connected Data Environment Delivers Step Changes in Productivity for Mining Operations
Learn More
Webinar: Eliminating Operational Disruptions

December 4, 2018
10:00 am CT

Learn about eliminating operational disruptions leveraging machine learning.

Register Now