• Elektrická energie a plyn

    Od zdrojového závodu až po místo spotřeby

Řešení pro plánování, navrhování, výstavbu a provozování infrastruktury

Jako vlastník-provozovatel přenosové a rozvodné soustavy pro elektrickou energii a plyn musíte plánovat, navrhovat, řídit a provozovat svoji infrastrukturu veřejných služeb. Ať už se zaměřujete na rozvodné či přenosové soustavy pro elektrickou energii nebo zemní plyn nebo rozvodny, můžete využívat komplexní řešení společnosti Bentley pro infrastrukturu veřejných služeb. Můžeme vám pomoci čelit výzvám spojenými se stále většími očekáváními vašich zákazníků, rostoucí poptávkou a požadavkami na dodržování právních předpisů.

Naše řešení vám pomohou při plánování, navrhování, výstavbě a provozování infrastruktury veřejných služeb, abyste mohli vyhovět neustále se měnícím požadavkům odvětví, snižovat náklady a poskytovat udržitelné, bezpečné, včasné a spolehlivé služby. Naše nabídka pro plánování a navrhování zahrnuje tvorbu map a geoprostorovou analýzu, analýzu a návrh stavby, návrh rozvodny, návrh a správu sítě, návrh sloupů elektrického vedení a další.

Přečtěte si více +
Renewables Integration Infographic
Modeling the Grid for Streamlined Integration of Distributed Energy Resources. Download the Infographic.
Download Now
Modeling the Grid for Decentralized Energy
White Paper by Vonnie Smith, Vice President, OpenUtilities.
Přečtěte si více