• Diskrétní výroba

    Řízení výrobních zařízení po celý životní cyklus

Řešení pro rozvržení, výstavbu a provoz závodů

Snižte výrobní náklady a dodávejte výrobky na trh rychleji prostřednictvím zefektivnění navrhování, výstavby a provozu nových a stávajících závodů. Řešení společnosti Bentley řeší celý životní cyklus vašeho zařízení. Naše portfolio řešení pro multidisciplinární modelování podporuje všechny disciplíny zapojené do navrhování a výstavby. A naše provozní řešení pomáhají odborníkům, kteří provozují, monitorují a měří výkonnost výrobních linek. Díky těmto funkcím můžete optimalizovat výrobu, zlepšit kvalitu, splnit požadavky právních předpisů a změnit konfiguraci stávajících zařízení.
Přečtěte si více +
On-Demand Tech Talk: Machine Learning Part 1 - Predictive Maintenance Insights

Learn how predictive maintenance can be improved with machine learning and advanced analytical techniques from real examples.

Watch Now