• Odvětví

  Modernizace světové infrastruktury

Softwarová řešení pro vlastníky-provozovatele

Abyste jako vlastník-provozovatel uspěli, je pro vás infrastruktura stěžejní. Musíte udržovat nebo modernizovat již hotové aktiva i stavět nové. Musíte řešit celý životní cyklus infrastruktury, od plánování, přes navrhování, výstavbu až po provoz.
Musíte realizovat investiční projekty a pracovat s dodavateli, kteří se podílejí na realizaci projektu. Při provozu musíte zajistit efektivní koordinaci inženýrských a údržbářských prací.

Přečtěte si více +
 • stub_ist_38646638_Singapore_3XL
  Budovy a zařízení

  Řešení pro multidisciplinární plánování a navrhování stavební plochy, multidisciplinární navrhování a analýzy budov, projektovou spolupráci a řízení informací v rámci areálů.

 • stub-ist_18179979_Com_Tower_L
  Telekomunikace

  Řešení pro navrhování a analyzování sítí, navrhování a analyzování sloupů, GIS, multidisciplinární navrhování a analyzování výstavby a projektovou spolupráci.

 • Stub_ist_34666158_FactoryIndoor-Discrete_3XL
  Diskrétní výroba

  Řešení pro multidisciplinární navrhování a analýzy technologických celků, projektovou spolupráci, rozvržení výrobních prostor a správu informací po celý životní cyklus aktiv.

 • stub_ist_77248019_UtilityPolesNightRoad_L
  Elektrická energie a plyn

  Řešení zahrnují tvorbu map a geoprostorovou analýzu, návrh sítě, návrh a analýzu sloupů a věží, návrh rozvoden, GIS a řízení výkonnosti aktiv.

 • stub-iSt_62793280_L_singapore
  Státní správa

  Řešení pro tvorbu map, katastrální úřady, GIS, 3D města, projektovou spolupráci, správu informací v rámci areálů a správu informací po celý životní cyklus aktiv.

 • Stub-Graz_map
  Tvorba map a geodetický průzkum

  Řešení pro získávání a analyzování dat z geodetického průzkumu, tvorbu map, tvorbu katastrálních map a GIS.

 • stub_ist_14435380_CoalMine_L
  Těžební průmysl

  Řešení pro plánování a průzkum těžby, plánování a navrhování manipulace se sypkými materiály, GIS, hospodaření s vodou a řízení výkonnosti aktiv.

 • Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  Ropa a zemní plyn

  Řešení zahrnují multidisciplinární navrhování, projektovou spolupráci, plánování prací, navrhování a analýzu staveb na moři a řízení výkonnosti aktiv.

 • iSt-536273155_railway-sunset_stub
  OpenRail

  Pokročilý BIM pro železnice a dopravu od projektování po provoz

 • stub-ist_16836675_Aerial_Towers_XL
  Výroba elektrické energie

  Řešení zahrnují multidisciplinární navrhování a analýzu, projektovou spolupráci, správu projekčních obsahů a správu informací o aktivech po celý životní cyklus.

 • stub_iStock_000024305848_Large
  Provozní výroba

  Řešení zahrnují multidisciplinární navrhování a analýzu, projektovou spolupráci, správu projekčních obsahů a správu informací o aktivech po celý životní cyklus.

 • stub-TS_471979341_SubwayConst_L
  Železnice a přeprava

  Řešení pro multidisciplinární navrhování a analyzování sítí a stanic, projektovou spolupráci, GIS, prediktivní údržbu a správu aktiv.

 • STUB-WSDOT_VERG_I90_AvalancheBridges
  Silnice a dálnice

  Řešení pro navrhování a analyzování silnic, mostů a tunelů, projektování podpovrchových sítí, projektovou spolupráci, GIS a správu informací po celý životní cyklus aktiv.

 • stub-water-treatment-plants_zoom-20893227-3
  Voda a odpadní voda

  Řešení pro multidisciplinární navrhování čistíren odpadních vod, úpraven vody, GIS, plánování a navrhování sítí, modelování a analýzu sítí, provozní modelování a správu aktiv.