• GIS

  GIS pro infrastrukturu

Řešení geografických informačních systémů (GIS)

V dnešním světě jsou inteligentní digitální mapy rozhodující pro efektivitu bez ohledu na odvětví. Mapujte, spravujte, analyzujte, zobrazujte a interpretujte okolní infrastrukturu bez ohledu na svou úroveň zkušeností s GIS. Zlepšete spolupráci na víceoborových projektech využitím silných stránek CAD i GIS.  Čiňte lepší a rychlejší rozhodnutí a podporujte plánování, navrhování a správu geoprostorových informací v jednom výkonném 2D/3D GIS.

Přečtěte si více +
  • GIS Solution for Infrastructure
Funkce
 • Provádějte 2D a 3D prostorové analýzy

  • Analyzujte data pomocí nástrojů pro ukládání do mezipaměti, překrývání, pomocí tématických map a 3D detekci kolizí. Provádějte analýzy zastínění a oslunění.
 • Provádějte prostorové analýzy a vytvářejte protokoly

  • Vytvářejte protokoly různými způsoby včetně dotazů, prostorové analýzy, vícenásobného výběru a tematického mapování. Minimalizujte množství času nutného k nalezení informací z vašich geoprostorových dat a georeferencovaných informací pomocí otevřených a racionalizoaných dotazů.
 • Integrujte inženýrská, geoprostorová a provozní data

  • Integrujte grafické a negrafické zdroje dat do jediného rozhraní. Využívejte zdroje dat od DGN, SHP, TAB, DWG, rastrových obrázků a informací z produktů Bentley až po informace v relačních databázích včetně Esri File Geodatabase, Oracle Spatial a Microsoft SQL Server Spatial.
 • Spravujte geoprostorové informace

  • Překonejte těžkosti spojené se správou, spoluprací a sdílením geoprostorových a souvisejících dat v sjednoceném prostředí na základě kombinace mapového rozhraní se schopnostmi řízení projektů, dokumentů a pracovních postupů. Procházejte a vyhledávejte data na základě specifických umístění řízeným a zabezpečeným způsobem.
 • Zpracovávejte a vizualizujte mračna bodů

  • Pracujte a vizualizujte obrovské datové soubory s miliardami bodů s vysoce výkonným zobrazením. Vizualizujte mračna bodů s širokou škálou plně prolínajících se možností stínování pro snadnější vizuální interpretaci.
 • Zpracovávejte rastrové obrázky

  • Využívejte zpracování rastrů pro doplnění vizualizace a kontextu ve vašich infrastrukturních projektech. Využijte výhod okamžitých úprav rastrových dat k zlepšení kvality výstupu vašeho projektu. Snižte náklady související s údržbou dat na základě přímého používání starších rastrových výkresů ve vašem pracovním postupu.
 • Publikujte mapy

  • Využívejte možnost vysoce výkonného publikování geoprostorových dat k integraci širokého spektra datových zdrojů, vytváření a spravování webových stránek a maximalizaci hodnoty vašich geoprostorových informací v rámci individuálně nastavených prezentací ve webovém prohlížeči.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • Descartes
  Souhrnné informace o produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • ContextCapture Center
  Souhrnné informace o produktu Image courtesy of City of Helsinki
  ContextCapture Center

  Rychle generujte vysoce věrné 3D modely libovolné velikosti pro použití v pracovních tocích návrhu, výstavby a provozu pomocí fotografií a/nebo mračen bodů.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Mapping Professional