• Navrhování plovoucích systémů a instalaci konstrukcí na moři

  Zabezpečení při instalaci konstrukcí na moři

Navrhování plovoucích systémů a řešení instalace konstrukcí na moři

Navrhování, modelování a montáž dnešních námořních plovoucích konstrukčních systémů vyžaduje pečlivou přípravu, analýzu a simulaci s cílem zajistit jejich úspěšnou dodávku a instalaci v dané oblasti. Pomocí hydrostatické a hydrodynamické analýzy můžete simulovat přepravu, vyložení, zvedání, spuštění na vodu a uvedení do provozu velkých plovoucích konstrukcí, jako jsou tankery, plovoucí plošiny a jejich opláštění. S využitím řešení konstrukční analýzy a navrhování námořních staveb od Bentley můžete snížit rizika při provádění instalace těchto velkých staveb.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte plovoucí systémy

  • Automatizujte globální analýzu výkonnosti s využitím simulačního jazyka pro definování podmínek okolního prostředí, specifikujte konfiguraci kotvišť a spouštějte integrované výpočty v unifikovaném prostředí. Zajistěte, aby odezva systému byla v definovaných mezích v příslušném rozsahu provozních podmínek.
 • Posuzujte soulad plavidla s předpisy

  • Zajistěte splnění mezinárodních kritérií pro stabilitu a vyváženou výkonnost plavidla využitím integrovaných analytických nástrojů. Provádějte širokou paletu analýz včetně analýzy stability v neporušeném a porušeném stavu, výpočtů výkonu a odolnosti, předpovědí pohybu plavidla a analýzu konstrukčního namáhání.
 • Vytvářejte protokoly k analýzám namáhání

  • Vytvářejte graficky obsáhlé protokoly analýzy namáhání během analýzy koncových prvků námořních staveb. Zobrazujte diagramy smykového namáhání a momentů ohybu společně s vychýlenými tvary pro statické a dynamické analýzy. Animujte vychýlené a modální tvary. Vytvářejte barevné protokoly k obrysům namáhání desek.
 • Modelujte námořní plavidla a plošiny

  • Snadno vytvářejte modely nových nebo stávajících lodních trupů a přetvářejte je tak, aby vyhovovaly požadavkům projektu. Připravujte modely plavidel nebo plovoucích soustav pomocí interaktivních grafických nástrojů pro námořní stavby. Vizualizujte modely nádrží a oddílů během modifikace pro zajištění přesné definice zatížení.
 • Optimalizujte návrhy plavidel

  • Provádějte rychlé změny a analýzy tvaru trupu pomocí týmového souběžného modelování na společném 3D parametrickém modelu. Snadno vizualizujte a vyhodnocujte alternativy návrhu díky hladkému toku dat v rámci konzistentního grafického prostředí.
 • Simulace námořních operací

  • Provádějte správu komplexních instalačních sekvencí a systematicky zkoumejte alternativní návrhy pomocí obsáhlých a přizpůsobitelných skriptovacích nástrojů. Řešte problematické úkoly námořních inženýrských staveb s pomocí předdefinovaných maker založených na historických projektech pro účely simulace, vizualizace a vyhodnocení plánovaných činností. 
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Collapse
  Souhrnné informace o produktu SACS
  SACS Collapse

  Splnit požadavky na návrh bezpečnostních případů pro pobřežní stavby identifikací mechanismů poruch pomocí systému SACS Collapse.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Fatigue
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue

  Snižte riziko konstrukčního selhání pobřežních staveb pomocí SACS Fatigue. Získejte podrobné výpočty únavové životnosti pro stavby pro ropu, plyn a větrnou energii specifické pro dané odvětví.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Offshore Structure
  Souhrnné informace o produktu Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure

  Optimalizujte návrhy pro zajištění souladu s předpisy, pochopení chování a přesné předvídání výkonnosti všech typů staveb na moři.

  Více informací
  Používají:
 • MOSES
  Souhrnné informace o produktu MOSES
  MOSES

  Řešte složité výzvy projektů na moři díky efektivitě a flexibilitě jedinečně integrovaného simulačního softwaru.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analyzujte a navrhujte jakoukoli konstrukci, jednoduchou i složitou. Sdílejte bez obav synchronizovaný model a zajistěte tak mezioborovou týmovou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • MAXSURF
  Souhrnné informace o produktu MAXSURF
  MAXSURF

  Použijte integrované nástroje námořní architektury MAXSURF pro rychlý a přesný počáteční návrh a analýzu všech typů námořních plavidel.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Naval Architect

 • Structural Engineer