• Mapování a analýza koridorů

  Zkoumejte a kontrolujte infrastrukturní koridory

Řešení pro mapování a analýzu koridorů

Údržba a správa koridorů pro inženýrské sítě a dopravní zařízení je důležitá pro projekty v oblasti infrastruktury.  Využitím aplikace pro sběr dat, vytvářením modelů terénu a analýzou geoprostorových informací můžete optimalizovat životnost vašeho koridoru. Můžete snadno používat naše řešení k vyhodnocení vztahů a fyzického umístění veškerého terénu, vegetace a stávající infrastruktury a sdílet informace v celém týmu. Výsledkem je zlepšení výstupů projektu.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Pořizujte a zapracujte data z terénu

  • ​Do projektu můžete snadno zapracovat stávající data o terénu ve standardně používaných formátech, která můžete využít při vytváření základních map, digitálních modelů terénu a referenčních dat. Mnoho typů dat z terénu lze používat v nezpracovaném stavu, případně je lze převést do jiných formátů, které aplikace snadno přijmou.
 • Analyzujte koridory

  • Analyzujte koridory pro infrastrukturu, abyste mohli určit optimální vedení na základě různých kritérií. Stanovte skutečný stav aktuálních terénních podmínek pomocí mračen bodů a obrazových dat. Vyhodnocujte průběžné podmínky, například pronikání vegetace a změny v okolní infrastruktuře. Provádějte prostorovou analýzu za účelem stanovení daňové jurisdikce, posouzení míry dodržování státních předpisů, vyhodnocení rizik a řady dalších aplikací.
 • Provádějte prostorové analýzy a vytvářejte protokoly

  • Vytvářejte protokoly různými způsoby včetně dotazů, prostorové analýzy, vícenásobného výběru a tematického mapování. Minimalizujte množství času nutného k nalezení informací z vašich geoprostorových dat a georeferencovaných informací pomocí otevřených a racionalizoaných dotazů.
 • Vytvořte geometrický návrh koridoru

  • Vytvořte horizontální i vertikální geometrii, která bude splňovat vaše kritéria pro návrh koridoru. Pracujte s jednoduchými body a přímkami nebo se složitými kombinacemi přímek, křivek a spirál pro horizontální geometrii. Vytvářejte a upravujte geometrické návrhy jakéhokoli typu.
 • Integrujte inženýrská, geoprostorová a provozní data

  • Integrujte grafické a negrafické zdroje dat do jediného rozhraní. Využívejte zdroje dat od DGN, SHP, TAB, DWG, rastrových obrázků a informací z produktů Bentley až po informace v relačních databázích včetně Esri File Geodatabase, Oracle Spatial a Microsoft SQL Server Spatial.
 • Spravujte geoprostorové informace

  • Překonejte těžkosti spojené se správou, spoluprací a sdílením geoprostorových a souvisejících dat v sjednoceném prostředí na základě kombinace mapového rozhraní se schopnostmi řízení projektů, dokumentů a pracovních postupů. Procházejte a vyhledávejte data na základě specifických umístění řízeným a zabezpečeným způsobem.
 • Zpracovávejte a vizualizujte mračna bodů

  • Pracujte a vizualizujte obrovské datové soubory s miliardami bodů s vysoce výkonným zobrazením. Vizualizujte mračna bodů s širokou škálou plně prolínajících se možností stínování pro snadnější vizuální interpretaci.
 • Zpracovávejte rastrové obrázky

  • Využívejte zpracování rastrů pro doplnění vizualizace a kontextu ve vašich infrastrukturních projektech. Využijte výhod okamžitých úprav rastrových dat k zlepšení kvality výstupu vašeho projektu. Snižte náklady související s údržbou dat na základě přímého používání starších rastrových výkresů ve vašem pracovním postupu.
 • Publikujte mapy

  • Využívejte možnost vysoce výkonného publikování geoprostorových dat k integraci širokého spektra datových zdrojů, vytváření a spravování webových stránek a maximalizaci hodnoty vašich geoprostorových informací v rámci individuálně nastavených prezentací ve webovém prohlížeči.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • Descartes
  Souhrnné informace o produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • ContextCapture Center
  Souhrnné informace o produktu Image courtesy of City of Helsinki
  ContextCapture Center

  Rychle generujte vysoce věrné 3D modely libovolné velikosti pro použití v pracovních tocích návrhu, výstavby a provozu pomocí fotografií a/nebo mračen bodů.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Mapping Professional