• Projektování a analýza telekomunikačních věží

  Dosažení nových výšin

Projektování a analytické řešení telekomunikačních věží

Odolná konstrukce telekomunikační věže má zásadní význam pro bezpečnost a dlouhou životnost věže. Projektové a analytické řešení telekomunikační věže pomáhá zajistit optimální výkon věže díky efektivnímu návrhu a analýze lokality a konstrukce věže. Můžete navrhovat a analyzovat komplexy telekomunikačních věží s jistotou zajištění shody s oborovými předpisy. Naše řešení také nabízejí navrhování a dokumentaci vybavení sítí a připojení věží optickými vodiči. 

Anténní sloupy, samonosné a kotvené telekomunikační stožáry je možno navrhovat pomocí fyzického modelování a nástrojů pro stanovení parametrů. Můžete definovat zatížení a simulovat podmínky, které nastanou v průběhu doby životnosti telekomunikačních věží pro zajištění technické integrity. Je možno simulovat zatížení větrem, ledem a seismické zatížení podle standardů telekomunikační infrastruktury TIA a dalších normativních předpisů. 

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vypočítejte zatížení ledem

  • Provádějte strukturální výpočty zatížení větrem a ledem včetně veškerého příslušenství, které se nachází na stavbě. Vypočítejte účinnou plochu pokrytou ledem pro danou stavbu a vedlejší faktory nutné k výpočtu síly na základě požadované tloušťky ledu.
 • Vytvářejte návrhy základů podle mezinárodních norem

  • Vytvářejte návrhy široké řady základů od jednoduchých plošných základů po složité rohože a specializované plošiny pro strojní zařízení. Díky rozsáhlé podpoře amerických a mezinárodních norem získáte jistotu při práci na návrzích.
 • Modelujte komunikační stožáry

  • Provádějte obsáhlou analýzu a návrhy sloupových stožárů (zužujících se a přímých), samonosných (se třemi a čtyřmi nohami) a kotvených stožárů (se třemi a čtyřmi nohami) a komunikačních stožárů prostřednictvím fyzického modelování a parametrických nástrojů, přičemž je zajištěna minimální interakce uživatele. Snadno připevňujte další součásti a generujte zatížení větrem, ledem a seizmickými jevy v souladu s předpisy ITIA a IS společně s dalšími standardními referenčními zatíženími.
 • Vytvářejte výkresy ocelových prvků

  • Vyhotovte výkresy pro každý ocelový tvar, spoj a plech z 3D modelu. Snadno vytvářejte komplexní výkresy jednotlivých dílů včetně rozměrů, poznámek, značení a soupisů. Přizpůsobte výkresy všech projektů ocelových konstrukcí tak, aby splňovaly standardy vaší společnosti. Veškeré zastaralé výkresy se automaticky aktualizují na základě změn 3D modelu.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 2D
  Souhrnné informace o produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 3D
  Souhrnné informace o produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Fiber
  Souhrnné informace o produktu stub_iStock_000046142794_XXXLarge
  Bentley Fiber

  Navrhujte a dokumentujte vaši optickou síť rychleji v software Bentley Fiber. Navrhněte a ověřte FTTx, HFC a další architektury během krátké doby v inženýrském systému GIS.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Inside Plant
  Souhrnné informace o produktu stub_iStock_000019298929
  Bentley Inside Plant

  Navrhujte a dokumentujte během krátké doby vstupní body, body výskytu, ústředny, datová střediska a další vnitřní siťová aktiva tecnologickéo celku.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced

  Návrhy prakticky jakýchkoli typů základů, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Structural Engineer

 • Communications Network Engineer

 • Geotechnical Engineer