• Správa informací v areálech

  Vyznat se v informacích pro infrastrukturu areálu

Gujarat International Finance Tec-City Co. Ltd | Integration of Urban Infrastructure through Utility Tunnel | Ahmedabad, Indie

Řešení správy informací v areálech

Areály zahrnují klíčovou infrastrukturu představovanou lokalitou, komunikacemi, inženýrskými sítěmi, budovami a jejich vybavením. Kvůli složitosti a stáří těchto aktiv a jejich závislosti na související užitné infrastruktuře mohou vyvstat nové provozní úkoly. Váš tým navrhující areál a provozní tým těchto aktiv může přijímat lépe informovaná rozhodnutí díky přístupu k aktuálním informacím o aktivech. Můžete zlepšit provoz tím, že budete přesně vědět, kde se systémy infrastruktury nacházejí, a znát úlohu, jakou v celém areálu mají.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Integrujte modely budov a geoprostorové modely

  • Kombinujte výkresy, mapy a modely pro vytvoření společného datového prostředí vašeho areálu. Nastavte vzájemné reference dat při současném umožnění použití nejvhodnějšího nástroje pro úpravu těchto dat. Vytvářejte obsáhlé protokoly o zařízeních využívajíc data pro modelování geoprostorových a stavebních informací.
 • Provádějte správu záznamů o budovách a areálech

  • Organizujte vaše geoprostorová data a data pro informační modelování budov do společného datového prostředí pro podporu operací souvisejících s návrhem, stavbou a správou budov. Zajistěte zabezpečené a řízené prostředí umožňující všem účastníkům na projektu přístup k datům, kdykoli bude potřeba.
 • Spravujte využití pozemku areálu

  • Dokumentujte pozemky z hlediska kategorie využití, dopadu na životní prostředí, umístění budov a dopravy. Dokumentujte podpovrchové inženýrské sítě z hlediska umístění a kapacity. Přijímejte informovaná rozhodnutí na základě vizualizace vašeho pozemku a stavebních aktiv v kombinaci s geoprostorovými daty a daty z informačního modelování budov.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Prohlédněte si celý kalendář akcí.
Získejte více informací
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Souhrnné informace o produktu
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy jakékoli velikosti, tvaru a složitosti pomocí víceoborové stavební aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Používají:
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • AssetWise ALIM
  Souhrnné informace o produktu
  AssetWise ALIM

  Spravujte informace o aktivech, lineární sítě a kontrolujte změny po celou dobu životnosti aktiv.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
 • LEGION Model Builder
  Souhrnné informace o produktu LEGION
  LEGION Model Builder

  Vytvářejte neomezené prostorové prostředí, ve kterém je možné provádět přesné simulace složité dynamiky pohybu chodců. Přechodné aktivity, jako je čekání, stání ve frontě a používání eskalátorů, jsou reprodukovány v modelech LEGION umístěním prostorových objektů.

  Více informací
  Používají:
 • LEGION Simulator
  Souhrnné informace o produktu LEGION
  LEGION Simulator

  Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.

  Více informací
  Používají:
 • MicroStation
  Souhrnné informace o produktu
  MicroStation

  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Descartes
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • LumenRT
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Používají:
 • OpenCities Map
  Souhrnné informace o produktu
  OpenCities Map

  Mapovací software pro úpravy, analýzu a správu 2D/3D geoprostorových informací včetně dokončování map a pokročilé správy pozemků.

  Více informací
  Používají:
 • OpenCities Map Mobile
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Map Mobile

  Získejte i v terénu přístup k vašemu podnikovému GIS a infrastrukturním datům prostřednictvím vašeho tabletu.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Architect

 • Civil Engineer

 • GIS Professional

 • Facilities Manager

 • Field Technician

 • Operator

 • CAD Designer

 • Draftsperson