• Víceoborové navrhování a analýza budov

  Umožněte BIM zlepšit navrhování budov

Navrhování a analytické řešení budov

Zdokonalte dodávání projektů a lépe spravujte návrhové informace po celý životní cyklus projektu pomocí metodik BIM. Využitím virtualizace návrhu a digitální spolupráce získají vaše týmy výhodu lepší koordinace a analýzy návrhu.    

Navrhování a analýza budov umožňuje vizualizaci návrhů, prozkoumání alternativních návrhů a správu dat v rámci celého životního cyklu projektu. Vaše týmy budou mít prospěch z lepší koordinace a analýzy stavebních systémů, což povede k dodávání prvotřídních budov.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte specifikace stavebních projektů

  • Překročte hranice zpracování textů do oblasti modelování specifikací pro účely zapisování, správy a publikování specifikací vašeho projektu. Importujte stávající dokumenty od účastníků projektu a získejte tak ucelený pohled na kompletní projektovou specifikaci. Používejte strukturované šablony k zajištění souladu s firemními styly.
 • Zachycujte podmínky stavenišť a budov

  • Dokumentujte stávající vlastnosti stavenišť a konstrukce budov pomocí mračen bodů a digitálních fotografií. Pochopte lépe vliv stávajících podmínek na váš návrh prostřednictvím vizualizace. Využijte data o staveništích a budovách ve vaší práci k získání inspirace pro inovativní návrhy.
 • Vytvářejte výstupy pro navrhování budov

  • Zajistěte, aby výkresy byly aktuální a přesně reprezentovaly váš návrh, publikováním pohledů konstrukčního modelu. Používejte hyperlinky v modelech a ve výkresu pro navigaci v návrhu. Propojte specifikace, inženýrské výpočty a dokumentaci zařízení k modelům a výkresům pro podporu stavebních operací.
 • Provádějte správu dat návrhů budov

  • Využívejte předkonfigurované šablony dat nebo strukturu dat a individuálně je přizpůsobte tak, aby odpovídala požadavkům vašeho projektu. Využívejte daná data během navrhování pro účely analýzy. Sdílejte data návrhu pro účely optimalizace předávky stavby. Zachycujte data o aktivech v průběhu navrhování a stavby pro využití během provozu zařízení.
 • Provádějte víceoborové navrhování a analýzu budov

  • Pracujte ve společném konstrukčním prostředí pro zajištění lepší koordinace vašeho návrhu s dalšími účastníky projektu. Používejte integrované informační modely a analýzu pro inženýrské zpracování a vizualizaci vašeho návrhu. Dimenzujte systémy, vyhodnocujte volitelné možnosti předpovídejte výkonnost aktiv.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Tell Me More!
Interested in finding out more about this solution?
Contact Sales
Scénář řešení

Váš „scénář“ se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš „seznam“ obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Shrnutí produktu
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy jakékoli velikosti, tvaru a složitosti pomocí víceoborové stavební aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

  Mechanical Engineer

  Structural Engineer

  Piping Engineer

  Electrical Engineer

 • Bentley Navigator
  Shrnutí produktu
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

 • LEGION Model Builder
  Shrnutí produktu LEGION
  LEGION Model Builder

  Vytvářejte neomezené prostorové prostředí, ve kterém je možné provádět přesné simulace složité dynamiky pohybu chodců. Přechodné aktivity, jako je čekání, stání ve frontě a používání eskalátorů, jsou reprodukovány v modelech LEGION umístěním prostorových objektů.

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

  Operator

  CAD Designer

 • LEGION Simulator
  Shrnutí produktu LEGION
  LEGION Simulator

  Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

  Operator

  CAD Designer

 • MicroStation
  Shrnutí produktu
  MicroStation

  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.

  Více informací
  Použil(a)

  Draftsperson

  BIM Manager

  Project Manager

 • ProjectWise Design Integration
  Shrnutí produktu
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

 • Bentley Descartes
  Shrnutí produktu
  Bentley Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Použil(a)

  Draftsperson

 • Bentley Pointools
  Shrnutí produktu
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

  Draftsperson

 • LumenRT
  Shrnutí produktu
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

 • OpenCities Map
  Shrnutí produktu
  OpenCities Map

  Mapovací software pro úpravy, analýzu a správu 2D/3D geoprostorových informací včetně dokončování map a pokročilé správy pozemků.

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

 • SITEOPS
  Shrnutí produktu
  SITEOPS

  Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.

  Více informací
  Použil(a)

  Architect

 • STAAD.Pro
  Shrnutí produktu
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Použil(a)

  Structural Engineer

 • Bentley Raceway and Cable Management
  Shrnutí produktu
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Použil(a)

  Electrical Engineer

 • ProjectWise Deliverables Management
  Shrnutí produktu
  Správa výstupů ProjectWise

  Vytvářejte, kontrolujte a předávejte vaše výstupy konstrukčních projektů s důvěrou v jejich kvalitu.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

 • ProjectWise Project Performance Dashboards
  Shrnutí produktu
  Panely pro řízení výkonnosti projektů ProjectWise

  Zlepšete transparentnost na základě klíčových výkonnostních ukazatelů pro vyhodnocení výkonnosti projektu a smluvních partnerů.

  Více informací
  Použil(a)

  Project Team

Profese
 • Project Team

 • Architect

 • Mechanical Engineer

 • Structural Engineer

 • Piping Engineer

 • Electrical Engineer

 • Operator

 • CAD Designer

 • Draftsperson

 • BIM Manager

 • Project Manager