• Modelování návrhů a analytické modelování

  Vývoj inženýrských aplikací

SDK pro modelování návrhů a analytické modelování

Bohaté funkční vybavení rozhraní API a sad SDK z MicroStation CONNECT Edition vám přinese užitek bez ohledu na to, zda jste správce systému CAD, začínáte s programováním nebo vyvíjíte komerční aplikace na profesionální úrovni. Pomocí tohoto vývojového prostředí můžete vytvářet a přizpůsobovat aplikace na profesionální úrovni pro MicroStation a další aplikace Bentley.

API MicroStation představuje doporučenou metodu naprosto spolehlivého přístupu k souborům Bentley DGN. Rozhraní MicroStation API a aplikací Bentley lze využívat k vývoji jednoduchých pomůcek, vlastních příkazů nebo propracovaných komerčních aplikací. Stejná rozhraní API využívají i vývojáři společnosti Bentley při vyvíjení jejich aplikací založených na softwaru MicroStation. MicroStation může rovněž sloužit jako hostitel a rozhraní pro řadu různých programů a aplikací napsaných v jazyku C, C++, C# nebo Visual Basic.

Přečtěte si více +
Aplikace pro specifické obory
 • Navrhování a projektování mostů

  • RM Bridge TCL API poskytuje rozhraní k databázi RM Bridge. API je skriptovací prostředí, které umožňuje číst a zapisovat soubor ASCII v tomto formátu. Jiné aplikace budou potřebovat vlastní postupy k zajištění přístupu nebo k vytvoření těchto informací. Běžnou metodou je nechat aplikaci zapsat RM model v TCL pro usnadnění dalších výpočtů v rámci RM Bridge.
 • Navrhování a analýza budov

  • Pokud jste vývojář, který by chtěl zahrnout nebo rozšířit funkcionalitu AECOsim Building Designer, můžete využít AECOsim Building Designer SDK. Toto SDK poskytuje zdroje, jako například kompilátory MDL, propojovací prvky a debugger a rovněž soubory hlaviček, referenční funkce API a příklady zdrojového kódu. AECOsim Building Designer může rovněž sloužit jako hostitel a rozhraní pro řadu různých programů a aplikací napsaných v jazyku C, C++, C# nebo Visual Basic.
 • Návrhy silnic a stavenišť

  • OpenRoads představuje univerzální a ucelené řešení pro vytváření 3D návrhů stavební infrastruktury. Jedinečný parametrický Corridor Modeler poskytuje kompletní prostředí pro vytváření 3D návrhů všech aspektů silničních koridorů a zaručuje automatické vyhovění příslušným normám při zkoumání volitelných možností návrhu. OpenRoads SDK poskytuje přístup pouze pro čtení k horizontální a vertikální geometrii a k terénnímu modelu. Podporován je jakýkoli jazyk .NET. Je zajištěna dokumentace společně s příklady.
 • Návrh železnic

  • Bentley Rail Track je obsáhlá softwarová aplikace pro 3D navrhování železnic pro vytváření předběžných a detailních 3D návrhů železniční infrastruktury. SDK pro Bentley Rail Track využívá technologii OpenRoads v prostředí a .NET s dokumentací a příklady.
 • Strukturální analýza a návrh

  • Rámec Integrated Structural Modeling (ISM - integrované strukturální modelování) společnosti Bentley optimalizuje sdílení informací v rámci konstrukčních inženýrských projektů mezi nezávisle vyvinutými strukturálními aplikacemi používanými pro modelování, analýzu a navrhování, koncepty a podrobné specifikace. ISM SDK poskytuje API, dokumentaci a vzorový kód, které vám umožní připravit danou aplikaci pro účast v pracovních postupech ISM. ISM API poskytuje rovněž metody k publikování i-modelů, které lze zobrazit pomocí konvenčních nebo mobilních aplikací podporující i-modely, jako například aplikace Structural Navigator Mobile.
CONNECT
Are you developing on our latest technology?
BDN Members, get started now. Your users await!
Get CONNECT SDK
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Předplatné pro vývojáře SELECT Bentley
Kontaktujte nás a dozvíte se, jak můžete vyvíjet softwarové produkty a aplikace s využitím těch nejlepších sad SDK, rozhraní API a podpory vývojářů ve své třídě.
Kontaktujte nás