• Akademie modelování reality

    Akademie Modelování reality

    Zvyšuje vaše povědomí a přijetí modelování reality

Akademie Modelování reality

Kontinuální možnosti měření poskytovaná pomocí UAV a dalšími technikami pro modelování reality jsou přístupnější než kdykoli předtím. Společnosti a organizace investují do technologií pro modelování reality s cílem rozšířit rozsah působnosti 3D sítí reálného stavu pro své infrastrukturní projekty.

Reality Modeling Academy byla vytvořena pro podporu znalostí a nejlepších osvědčených postupů pro infrastrukturní průmysl k zachycení stávajících podmínek ve 3D, aby poskytla kontext reálného světa pro návrh, výstavbu, provoz a inspekční pracovní postupy.

Akademie Modelování reality poskytne obsah a znalosti o řešeních a technologiích se zaměřením na modelování reality pro udržování měření a dat o aktivech a poskytne zainteresovaným stranám informace o rozhodovacím procesu během všech fází životního cyklu aktiv. Bude nabízet nejlepší osvědčené postupy pro snímání a výstupy dat modelování reality, zajistí snadnou integraci řešení modelování reality do vašich pracovních postupů, bude sdílet inovativní využití modelování reality v průmyslových pracovních tocích a poskytne vyčerpávající znalostní databázi pro modelování reality.

Akademie také uvádí seznam poskytovatelů služeb a poskytovatelů řešení pro modelování reality, které vám pomohou pokročit rychleji při adaptaci v modelování reality. Naši partneři jsou schválení specialisté na sběr dat modelování reality a poskytovatelé řešení jsou specialisté v používání dat modelování reality.

Staňte se poskytovatelem pro modelování reality
Automated Recognition of Cell Towers
On-Demand Webinar: Use of Reality Modeling for automated recognition and machine learning of infrastructure assets
Register Now