• Construction Academy

  Sladění lidské práce, procesů a technologie

Poznání prostředí, nejlepší praxe a řízení změn ve stavebnictví

Vývoj osvědčených pracovních postupů ve stavebnictví

Osvědčené pracovní postupy v průmyslu mají potenciál k optimalizaci výkonnosti projektových týmů a schopnost podpořit zlepšení produktivity, předvídatelnosti, bezpečnosti, kvality, nákladové stránky a harmonogramu. Tato zlepšení lze však realizovat pouze tehdy, když týmy mají znalosti a schopnosti pro zavádění a udržení těchto osvědčených pracovních postupů.

Program Construction Academy společnosti Bentley napomáhá k sladění lidí, procesů a technologií podílejících se na využívání osvědčených pracovních postupů pokročilého vytváření pracovních balíčků (AWP) a plánování pracovní síly (WFP) pro zlepšení výstupů projektu. Vlastníkům-provozovatelům, firmám EPC, inženýrským a dodavatelským společnostem i jednotlivcům poskytujeme informační konzultace, školení a koučing, které mohou váš projekt posunout z dobré úrovně na skvělou.

Kurzy jsou nabízeny v následujících možnostech dodání k podpoře vaší organizace při zavádění AWP a WFP:

 • Programy předplatného – Specifické školení pro organizaci nebo projekt jsou přizpůsobeny podle potřeb daného týmu. Do kurzů jsou integrovány procesy, postupy a šablony, aby tak poskytly jedinečný způsob výuky, kdy budou studenti lépe chápat osvědčené pracovní postupy a rovněž jak tyto využít v rámci jejich projektu.
 • Školení s volnými přihláškami – Programy vysvětlující osvědčené pracovní postupy v průmyslu jsou otevřené pro veřejnou registraci. Registrujte se jako jednotlivci nebo projektové týmy.
 • Skupinové školení na pracovišti – Naši instruktoři mohou dorazit na vaše pracoviště a realizovat zde školicí programy o osvědčených pracovních postupech v průmyslu pro týmy osmi nebo více studentů.

Najděte kurz ve vaší blízkosti

Více informací
Kurzy
 • Základy pokročilého vytváření pracovních dávek a plánování pracovní síly


  • Program Základy pokročilého vytváření pracovních dávek a plánování pracovní síly je obsáhlý kurz o teorii a praxi pokročilého vytváření pracovních dávek a plánování pracovní síly, který účastníkům poskytne důkladné porozumnění osvědčeným pracovním postupům v průmyslu a rovněž praktické dovednosti v aplikacích odpovídajících těmto osvědčeným pracovním postupům. Je k tomu využívána řada simulací na základě aplikací pro stavební technologie od společnosti Bentley.

   Trvání: 5 dní (40 hodin)

   Poskytováno: Učebna a on-line

 • Workshop k nejlepší praxi pro pokročilé vytváření pracovních balíčků


  • Základy pokročilého vytváření pracovních balíčků je úvodní kurz do historie a programových požadavků pro pokročilé vytváření pracovních balíčků a plánování pracovní síly. Tento kurz nejen vysvětluje, proč byly zavedeny osvědčené pracovní postupy, ale zabývá se rovněž podílem průmyslových skupin na této praxi a úspěchy, jakých různé organizace doposud dosáhly. Tento program dále přehledně popisuje základní součásti modelu pokročilého vytváření pracovních balíčků a také klíčové zainteresované osoby, které jsou nezbytné k zaručení úspěšnosti programu.

   Trvání: 20 hodin

   Poskytováno: Učebna a on-line

 • Základy pokročilého vytváření pracovních balíčků


  • Základy pokročilého vytváření pracovních balíčků je úvodní kurz do historie a programových požadavků pro pokročilé vytváření pracovních balíčků a plánování pracovní síly. Tento kurz nejen vysvětluje, proč byly zavedeny osvědčené pracovní postupy, ale zabývá se rovněž podílem průmyslových skupin na této praxi a úspěchy, jakých různé organizace doposud dosáhly. Tento program dále přehledně popisuje základní součásti modelu pokročilého vytváření pracovních balíčků a také klíčové zainteresované osoby, které jsou nezbytné k zaručení úspěšnosti programu.

   Trvání: 4 hodiny

   Poskytováno: Učebna a on-line

Williams Energy Canada Chooses ConstructSIM

As Advanced Work Packaging Tool for Milestone Alberta Propane Dehydrogenation Plant Project

Read Press Release
Advanced Work Packaging

Improve your project performance with Advanced Work Packaging.

Learn More