• BIM Advancement Academy

    Rozvíjení osvědčených postupů v procesech BIM

Osvědčené postupy strategie BIM, vstup a datové procesy

Výhody přijetí procesu BIM je stále těžší ignorovat, protože se jedná o výhody, které sami pocítíte při práci na projektech všech typů a velikostí. Organizace, které si osvojí metodologii BIM, budou mít výhodu před konkurencí.

O nutnosti změn se snadno mluví, ale praxe je složitější. Proto jsme připravili program BIM Advancement Academy. Program Academy pracuje s organizacemi na všech  oborových úrovních; jeho účelem je poučit personál a celý dodavatelský řetězec  o pracovních postupech BIM a poskytnout jim potřebné dovednosti a znalosti pro realizaci projektů světové kvality.


Obsah výuky v programu Academy se může týkat vašeho konkrétního projektu. Průmyslové  normy a postupy, které tvoří základ učebního plánu (tj. BS 1192  a PAS 1192), byly sponzorovány Pracovní skupinou BIM z Velké Británie. Vytvořením repliky prostředí vašich systémů a procesů vám můžeme ukázat, jak nejlépe  pracovat a jak připravit personál vaší organizace na realizaci projektů. To znamená, že každý účastník projektu bude lépe informován a bude chápat význam procesů BIM pro projekt.
Visit our BIM Advancement Academy
Ready to experience the difference BIM makes to your next project? Our Bentley BIM Advancement Academy helps you get your organization BIM-ready.
Contact Us
BIM Assessment
Benchmark your organization against best practices and against your peers by assessing your BIM maturity level.
Contact Us