• Advancement Academies

    Zlepšete realizaci a slaďte váš ekosystém projektů

Vstup do pracovního prostředí, osvědčené postupy a řízení změn

Slaďte týmy realizující složité architektonické, inženýrské a stavební (AEC) projekty s inovačním programem Advancement Academy od společnosti Bentley. Spravujte komplexitu informací, která vzniká při vstupu dodavatelů a dodavatelského řetězce do pracovního prostředí, zavádějte osvědčené postupy a rozvrhněte si optimalizovaný průběh vytváření projektových informací a toku dat. Program Advancement Academy lze přizpůsobit konkrétním potřebám vašeho projektu a oboru a zaručuje, že strany s nimiž spolupracujete, budou chápat procesy a výstupy, které se očekávají v zájmu úspěšné realizace projektu. Přiřazený manažer pro zákazníky v programu Academy bude společně s vašimi projektovými zástupci koordinovat vytváření a dodávání materiálů pro jednotlivé fáze. Váš manažer pro zákazníky vám bude k dispozici při vedení diskusí, seminářů a jednání se stranami zúčastněnými na projektu. Aby bylo možné dosáhnout požadovaných úrovní způsobilosti a prokázat splnění požadavků, na konci každé fáze programu Academy se zaznamenávají a monitorují dosažené výsledky účastníků. Program Academy nabídne specifické osnovy pro daný projekt i portfolio vašich aktiv; bude škálovatelný a flexibilní, aby vyhovoval scénáři libovolného projektu. Program lze přizpůsobit na míru vašim obchodním požadavkům včetně satelitního spojení, mobilní komunikace a zcela virtuálních programů Academy. Úrovně kompetencí se projeví ve srovnávacích testech a hlášeních o výkonnosti, které budou přístupné členům vedení projektů. Ještě dnes můžete zvýšit úspěšnost realizace vašeho projektu tím, že budete prosazovat inovace, podporovat osvědčené postupy a řídit kvalitu i datové standardy prostřednictvím přizpůsobeného programu Advancement Academy.
BIM Advancement Academy

Rozvíjení osvědčených postupů pro BIM

Program BIM Advancement Academy od společnosti Bentley nabízí vlastníkům nebo programovým manažerům efektivní způsob, jak přizvat do pracovního prostředí dodavatele a dodavatelský řetězec, sladit jejich úsilí prostřednictvím společných procesů a zlepšit vytváření informací a toky dat. Program Academy si klade za cíl rozvíjet osvědčené postupy pro daný obor, prosazovat normy, vyvíjet šablony možných řešení, vnímat a znovu přehodnocovat získané zkušenosti a zlepšovat procesy BIM prostřednictvím informativních setkání, fór a cíleně zaměřených seminářů a pracovních skupin.

Více informací
Construction Academy

Přední průmyslové školení na téma řízení staveb

Institut Construction Academy společnosti Bentley poskytuje organizacím a jednotlivcům informační, znalostní a prakticky zaměřené školení v oblasti osvědčených pracovních postupů pokročilého vytváření pracovních balíčků a plánování pracovní síly. Naše on-line kurzy a kurzy v učebnách na základě vzájemné spolupráce využívají technologii k tomu, aby studentům nabídly komplexní simulace a učení podle scénářů k rozvinutí znalostí a schopností, které si studenti uchovají po dlouhou dobu po opuštění učebny.

Více informací
Reality Modeling Academy
Akademie modelování realiy

Zvyšuje vaše povědomí a přijetí modelování reality

Akademie Modelování reality společnosti Bentley pomáhá organizacím usnadňovat osvojení a implementaci modelování reality ve svých pracovních tocích, prostřednictvím informativních seminářů, workshopů a online obsahu. Centrum se zaměřuje na nejlepší osvědčené postupy pro zachycování a využívání dat reality v průmyslových pracovních tocích při projektování, výstavbě, provozu a kontrole.

Více informací