Prohlášení týkající se oddílu 508 Zákona o rehabilitaci

Dostupnost elektronických a informačních technologií pro osoby s postižením

Produkty společnosti Bentley Systems, Incorporated ("Bentley") vyhovují standardům pro dostupnost elektronických a informačních technologií ("standardy") uvedeným pro softwarové produkty v rámci Federální iniciativy pro dostupnost informačních technologií s následujícími upřesněními:

Produkty Bentley vyhovují do té míry, že hardware a související operační systém jsou v souladu se standardy, a do té míry, do jaké daná konstrukce a implementace dostupných IT systémů umožňuje dostupnost asistenčních technologií. Osoby s postižením mohou potřebovat specifický software k podpoře dostupnosti nebo periferní zařízení jako přizpůsobení pro používání produktů Bentley.

Stupeň shody produktů Bentley s danými standardy lze stanovit pouze v kontextu specifických IT systémů, do kterých mají být začleněny. Bylo by potřeba vysvětlení standardů ze strany zprostředkovacích agentur k definování specifických požadavků na dostupnost pro softwarové vývojáře agentury, aby se stanovila dodatečná, je-li nějaká, specifická kompatibilita produktů Bentley.