• WSP Parsons Brinckerhoff

  22 Bishopsgate, Londýn

  Londýn, Anglie, Spojené království

Shrnutí projektu

  • 22 Bishopsgate tower
  • WSP - Bishopgate
  • 22 Bishopsgate, London
  • 22 Bishopsgate tower

Projekt

62 podlažní 278 metrová skleněná věžová stavba 22 Bishopsgate navržená společností PLP Architecture se nachází ve shluku nejvyšších budov v londýnské finanční čtvrti a je první vertikální vesnicí města s kancelářskými prostorami, obchody, restauracemi, zdravotnickými a vzdělávacími zařízeními a veřejnou hvězdárnou. V rámci projektu ve výši 1,5 miliardy GBP bylo požadováno, aby byl mrakodrap vybudován na základech a podzemních podlažích, které byly dříve postaveny v rámci nedokončené budovy Pinnacle. Se společností WSP Parsons Brinckerhoff (WSP) byla podepsána smlouva na poskytnutí víceoborových inženýrských a návrhářských služeb a zavedení metodologie BIM, pomocí které se stavba přizpůsobí stávajícím konstrukčním prvkům použitým v nadzemní části 22 Bishopsgate.

Řešení

Společnost WSP použila konstrukční systém RAM pro většinu činností souvisejících s návrhem ocelových konstrukcí za účelem generování a analýzy několika návrhů a optimalizace návrhu v souladu s místními a stavebními omezeními. Použití koncepce RAM pro návrh hrubých základů podzemní části a podlahových desek pod úrovní terénu umožnilo WSP zachovat většinu stávající konstrukce podzemních podlaží. Interoperabilita softwaru společnosti Bentley s aplikací Revit a externím softwarem pro návrh nosníků poskytla integrovaný model pro přesnou 3D vizualizaci, tvorbu nákresů a odběry materiálu a optimalizovanou spolupráci zjišťující splnění stanovených lhůt.

Výsledky

Systém RAM ušetřil společnosti WSP 40% času pro návrh, čímž se tato lhůta zkrátila o 10 měsíců. Pomocí propojení systému RAM s aplikací Revit prostřednictvím Integrated Structural Modeler společnosti Bentley se optimalizovala mobilita informací a vznikl inteligentní 3D model, který lze použít k vytváření konstrukčních výkresů. Použitím softwaru Bentley pro schémata v průběhu návrhu konstrukce byla zajištěna nejhospodárnější a nejefektivnější výstavba v napjatých termínech a také nekompromisní splnění evropských regulačních norem. Konečným návrhem byl efektivně tvarovaný ocelový rám, který byl o 15 procent lehčí, ale měl o 30 procent více podlahového prostoru než předchozí model Pinnacle.

Software

Společnost WSP se spoléhala na systém RAM, který analyzoval interakce mezi novými a existujícími konstrukčními prvky a modeloval složitou geometrii potřebnou pro základy a podzemní podlaží. Integrace systému RAM s Revit umožnila společnosti WSP použít 100 procent stávajících základů a 50 procent podzemních podlaží. Interoperabilita RAM byla zásadní pro výpočet boční stability a analýzu zatížení a určení řešení pomocí šikmých sloupů a nosníků pro optimalizaci přenosů zatížení v nadzemní části budovy. Pomocí aplikací společnosti Bentley společnost WSP simulovala účinky požáru a stanovila ocelové nosníky, které vyžadovaly ochranu proti požáru a nezbytnou dobu trvání ochrany.

Outcome/Facts
 • RAM Structural System and RAM Concept allowed for extensive analysis of the existing foundation and basement levels of the unfinished Pinnacle building, enabling WSP to incorporate 100 percent of the foundation and 50 percent of the basement structural elements into the 22 Bishopsgate tower.
 • Integrating RAM Structural System with Revit, WSP performed 70 design iterations in just 44 weeks, saving 40 percent in overall structural design time.
 • The interoperability of Bentley software optimized collaboration and information mobility facilitating a seamless BIM workflow and resulting in an intelligent 3D model.
 • Using Bentley applications to simulate fire effects saved significant costs for fire protection on the GBP 1.5 billion superstructure project.
Quote:
 • “WSP is committed to using RAM software for steel design on every high rise project we design. It is a prerequisite solution for our engineering designs.”

  Andrew Woodward Director WSP Parsons Brinckerhoff