• MWM Architekci Sp. z o.o.

    Hotel Arłamów

    Ustrzyki Dolne, Podkarpacie, Polsko

Shrnutí projektu

Projekt
MWM Architekci Sp. Z o.o., jako součást společného podniku, měla v úmyslu vytvořit jedinečný hotelový komplex včetně konferenčních prostor v jedinečné historické lokalitě. Návrh a výstavba tohoto komplexu byly náročným úkolem, protože zahrnovaly mnoho budov; elektrárny; skladování podzemních vod a další. Aby bylo možné dodržet lhůty a řídit náklady a kvalitu, vedení potřebovalo zajistit spolupráci a pečlivou koordinaci mnoha společností specializovaných v různých oblastech.

Řešení
Společnost potřebovala způsob, jak bezpečně vyměňovat data projektu mezi velkou skupinou návrhářů pracujících na různých pracovištích, podporovat 3D modelování a koordinovat a sdílet informace s mnoha partnery a dodavateli během výstavby; to bylo rozhodující pro vyloučení chyb a dodržení termínů a nákladů. Aby byly tyto potřeny naplněny, společnost využila různých softwarových produktů společnosti Bentley.

Výsledky
Software Bentley umožnil koordinovanou výměnu dat s velkou skupinou návrhářů a projekčních kanceláří při návrhu a konstrukci - a projekt tedy mohl být dokončen rychle. Celkové náklady na projekt byly sníženy. Návrháři například pracovali s 3D modely, které jim umožňují pracovat efektivněji, odhalit problémy s návrhem brzy a minimalizovat celkový čas a úsilí potřebné k dokončení projektu.

Software
Software společnosti Bentley, včetně ProjectWise, AECOsim Building Designer, MicroStation, GenerativeComponents, Bentley Navigator, ProSteel a InRoads umožnil při návrhu a výstavbě rychlou a snadnou výměnu dat s velkou skupinou návrhářů a partnerů. Projektoví manažeři mohli efektivně koordinovat projekční návrhy a eliminovat běžné chyby implementace. Současně automatizované pracovní postupy a efektivita zajištěná softwarem poskytla pracovníkům čas na promyšlení problémů a řízení kvality ve všech aspektech projektu.
Outcome/Facts:
  • Bentley software enabled MWM Architekci Sp. z o.o. to share information with many partners, eliminate design and implementation errors, and complete construction rapidly.
  • Costs were reduced by minimizing errors and using 3D models for design.
User Quote:
  • “The automated workflows and efficiencies enabled by the software freed up people’s time for thinking through issues and driving quality throughout all aspects of the project.”

    Wacław Matłok Wiceprezes MWM Architekci