• GHD, Inc.

    Uzavření skládky Ordot

    Ordot, Guam

Shrnutí projektu

Projekt

Jakmile 70letá skldádka Ortodot na Guamu přestala splňovat požadvky zákona o čisté vodě kvůli přetékání znečištěného výluhu do řeky Lonfit, společnost GHD byla nasmlouvána, aby zajistila uzavření primární skládky průmyslového a komunálního odpadu na ostrově. Projekt ve výši 42 milionů USD požadoval, aby společnost GHD spolupracovala s dodavatelem a zainteresovanými stranami v 10 časových pásmech, aby zakryla skládku a vytvořila vhodný systém zneškodňování na velmi citlivém místě v ve velmi bouřlivých povětrnostních podmínkách, které zpožďovaly stavební práce. Společnost GHD potřebovala společný software pro zefektivnění pracovních postupů a proaktivní správu nákladů na projekt, aby uzavření proběhlo podle harmonogramu a bylo zajištěno dodržování předpisů.

Řešení

Společnost GHD použila EADOC k ukládání a správě všech údajů týkajících se dodavatelů. S využitím systému řízení staveb společnosti Bentley společnost GHD omezila zbytečné požadavky na změnu dodavatelů a sjednala kreativní řešení, které poskytuje dodavateli úlevu z důvodu mimořádných povětrnostních podmínek, přičemž stále splňuje termín projektu a uspokojuje vlastníka projektu. EADOC poskytlo cloudové rozhraní, které usnadňuje spolupráci v reálném čase a urychluje sdílení informací mezi široce geograficky rozptýleným projektovým týmem a zúčastněnými stranami.

Výsledky

Software pro řízení spolupráce na stavbách společnosti Bentley umožnil společnosti GHD ušetřit více než 340 000 USD v nákladech na změny. S přihlédnutím k datům uloženým v EADOC společnost GHD úspěšně vyjednala společné dohodnuté 107denní prodloužení termínu mezi vlastníkem a dodavatelem na základě nepříznivých povětrnostních podmínek, při zachování průběhu projektu, což vedlo k významnému zlepšení životního prostředí. Použití funkce EADOC jako centrálního umístění pro všechny dokumenty optimalizuje informační mobilitu, což šetří čas a zvyšuje produktivitu. GHD odhaduje, že EADOC snížil časové zpracování a RFI přibližně o 800 hodin práce.

Software

EADOC poskytl společnosti GHD přístup 24 hodin denně / 7 dní v týdnu ke správě obrovského množství projektových dat, včetně protokolů místních meteorologických stanic, leteckých fotografií z dronů a denních zpráv dodavatelů. Na základě pečlivých záznamů vytvořených a udržovaných v EADOC byla společnost GHD schopna spravedlivě zhodnotit požadavky dodavatelů v případě několika špatných povětrnostních podmínek a rovněž ukázat dodavateli, že je třeba provést správnou regulaci dešťové vody, aby se snížila produkce výluhů a aby se realizoval zisk z projektu. Systém pro řízení výstavby založený na cloudovém uspořádání zjednodušil pracovní postupy projektu a komunikaci mezi mezinárodně rozptýlenými členy týmu a zúčastněnými stranami.

EADOC se nyní nazývá ProjectWise Construction Management. Více informací

OUTCOME/FACTS:
  • GHD used EADOC to cap Guam’s Ordot Dump and create a system that collects leachate and landfill gas for proper disposal in accordance with the Clean Water Act.
  • The cloud-based construction management system facilitated document control and accelerated accurate information sharing, optimizing decision making to save costs and keep the project on schedule despite imposing weather conditions.
  • Using EADOC, GHD proficiently managed and monitored environmental controls, work progress, costs, and time impact to deliver a project that allowed eight million gallons of polluted leachate to be transported within a 14-month time period from the Ordot Dump to a proper treatment plant.
QUOTE:
  • “EADOC provided us a broad collaborative solution for a complex project with multiple stakeholders spread across 10 time zones, and has won us over as our go-to construction management system.”

    Paul K. Baron Construction Manager/Principal GHD, Inc.