Shrnutí projektu

    • STRUCTURAL ENGINEERING - WSP

Stavba vysoké věže s malou základnou

Nedávno dokončená víceúčelová budova Principal Tower v hodnotě 200 milionů GBP v Londýně není charakteristická pouze svou výškou 50 pater. Její neobvyklý design se skládá ze tří různě velkých svazků uspořádaných v křížovém tvaru, který na každé straně měří méně než 25 metrů. Kompaktní design mrakodrapu Principal Tower byl zčásti dán relativně malým prostorem, který je k dispozici pro stavbu. Místo také přiléhá k různým budovám, včetně nádraží Liverpool Street se šesti nástupišti, což je třetí nejrušnější stanice v celé zemi. Vzhledem k těmto omezením a detailům si majitelé projektu nebyli jisti, že dokážou v rámci dostupného prostoru plně realizovat svou vizi a vybudovat ekonomicky životaschopný mrakodrap. Proto dali společnosti WSP za úkol navrhnout projekt a nejen poskytnout vodítko pro stavbu, ale také prokázat, že je možné splnit představy majitele i na tak malém prostoru.

Zachování starší infrastruktury pomocí stavební metodologie shora dolů

Společnost WSP věděla, že je třeba vytvořit plán, který vyhoví požadavkům na prostor a také nebude mít nepříznivý vliv na neustálý provoz železnice. Její práce musela poskytnout železniční komisi jistotu, že návrh a výstavba budovy nebudou mít nepříznivý dopad na neustálý provoz železnice nebo její zděné tunely z viktoriánské éry. V rámci řešení logistických problémů se zúčastněné strany projektu navíc rozhodly pro výstavbu shora dolů, a tím se přizpůsobily omezením týkajícím se velikosti. Vzhledem k neobvyklému designu, nedaleké železnici, metodě výstavby a dalším nesčetným složitým detailům si pracovníci společnosti uvědomili, že tradiční návrhový software nebude schopen projekt realizovat.

Inovativní analýza a návrh překonávají logistické výzvy

Společnost WSP, dlouholetý uživatel aplikací Bentley, se obrátila na PLAXIS, aby analyzovala více potenciálních návrhů a vymodelovala pohyb půdy během výkopu, výstavby a další životnosti budovy. Její analýza ukázala, že prvotní konstrukce základní desky by vytvořila horizontální podpěru, která by chránila zděné tunely při podzemní výstavbě tím, že poskytne boční podporu. Společnost WSP použila RAM Concept pro všechny fáze návrhu základů a suterénu, od raných konceptů až po konečné detaily. Schopnost aplikace modelovat elastomerová ložiska v podpěrách jako měkké pružiny spíše než tuhé formy poskytla přesnější model chování základů a reakce na otřesy.

Sebevědomě vstříc budoucnosti

Optimalizovaný a detailní návrh poskytl všem zúčastněným stranám důvěru v projekt a vývoj věže se mohl posunout kupředu. Podrobná analýza pohybu půdy v PLAXIS a návrh přízemní desky v rámci RAM Concept jasně prokázaly železničním úřadům, že stavba podzemní tunely nepoškodí. Úřady proto udělily povolení k tomu, aby projekt pokračoval. Díky navrhování prvků nástavby v aplikaci RAM Concept byla společnost WSP schopna splnit přísné projekční požadavky a zároveň snížit množství použitích výztužných materiálů o 60 %, tedy 17 tun. Díky aplikaci RAM Concept a PLAXIS vytvořila společnost efektivnější návrh, který snížil náklady na materiál i pracovní sílu. Věž je nyní kompletní a stala se výraznou součástí londýnského panoramatu.

Seznam aplikací projektu: PLAXIS, RAM Concept

Výsledek/Fakta
  • Vzhledem k malému množství dostupného prostoru nemohl projekt ve výši 200 milionů GBP pokračovat bez návrhu, který prokázal jeho životaschopnost.
  • Podrobný návrh a analýza potvrdily, že návrh věže bude fungovat, i když byly pilíře postaveny 50 milimetrů od železničního tunelu.
  • Optimalizovaný návrh snížil množství podpůrných materiálů o 60 % a zredukoval množství dočasných prací potřebných při výstavbě.
  • Díky aplikaci RAM Concept a PLAXIS vytvořila společnost WSP efektivnější návrh, který snižuje náklady na materiál a pracovní sílu.
Citace:
  • „Podobně jako se přesné řemeslné práce spoléhají na vynikající nástroje, inženýři se při výrobě kvalitních inženýrských řešení spoléhají na software. Aplikace společnosti Bentley se ukázaly jako nepostradatelné k poskytování kvalitních inženýrských řešení potřebných pro velmi složitý projekt, jako je Principal Tower.“

    Nello Petriolli Zástupce ředitele a–projektový inženýr WSP