• Sweco

  Sweco | Digitalizace pomocí BIM

  Spojené království

Shrnutí projektu

  • PROJECT DELIVERY - Sweco

Problém urychlení realizace projektu

Sweco je jednou z předních evropských poradenských společností v oblasti architektury a inženýrství. Má pobočky ve více než 14 zemích, zaměstnává 17 500 pracovníků a pracuje na projektech ve více než 70 zemích. Ve své snaze utvářet udržitelná města a společnosti budoucnosti věří, že infrastruktura bude nezbytným základem pro nadcházející roky. Za tímto účelem u sebe i klientů, se kterými společnost spolupracovala, podporovala přechod k udržitelnějším digitálním metodám práce se zaměřením na dlouhodobé zlepšování při plánování a navrhování komunit a měst.

Posouvání hranic spolupráce

S cílem dosáhnout takového pokroku v infrastruktuře se společnost zaměřila na zavedení propojeného, digitalizovaného přístupu ve svých globálních projektech. Tradiční metody správy dat by nefungovaly, protože jsou často časově náročné, náročné na práci a náchylné k chybám. Projektová data v rámci těchto metod byla nestrukturovaná a jejich správa zdlouhavá kvůli jejich umístění na několika místech včetně serverů, místních pevných disků a sdílení souborů ad hoc, což vedlo k rozptýlení a duplicitě informací na několika místech. Společnost Sweco také věděla, že musí posunout hranice propojení svých globálních projektů a týmů s informacemi a týmy navzájem. Společnost tedy nejenže potřebovala pracovat s vždy aktuálními projektovými informacemi napříč obory a pracovišti, ale potřebovala také standardizovat a efektivně spravovat své informace v centralizovaném a aktuálním datovém modelu. Centralizovaný datový model by společnosti pomohl dosáhnout efektivity a zmírnit rizika, neboť by zajistil, aby se projekty držely norem BIM a postupovaly podle osvědčených pracovních toků. Společnost také mohla svým projektovým manažerům udělit přístup k automatizovaným přehledům projektů, aby byli schopni předem identifikovat a obejít potenciální překážky a problémy.

Sdružování projektů a týmů po celém světě

Společnost Sweco již aplikace Bentley znala a zřídila otevřené, propojené datové prostředí založené na ProjectWise, které podporovalo spolupráci v mnoha zemích a oborech. ProjectWise umožnil společnosti vytvořit digitální dvojče, které posloužilo jako jediný zdroj informací pro daný projekt a umožnilo shromažďovat, spravovat a šířit všechny relevantní projektové dokumenty pro víceoborové týmy v rámci řízených procesů. Od nasazení ProjectWise v říjnu 2019 jej společnost Sweco využila jako jediného zdroje informací pro 16 velkých projektů ve 14 organizacích po celém světě. Konkrétně společnost Sweco UK realizuje v rámci svého datového modelu 10 projektů s odhadovanými náklady přes 750 milionů liber, a to v 16 kancelářích a s více než 300 členy projektu, což umožňuje klientům, projektantům, dodavatelům a zúčastněným stranám v celé Anglii spolupracovat v jednom velkém týmu.

Posílení spolupráce pro lepší výsledky projektů

Společnost Sweco ve spolupráci se společností Bentley dokázala úspěšně nasadit datový model ISO 19650 zaměřený na aktiva do čtyř týdnů, což je proces, který dříve trval až šest měsíců. Zavedením rozhodovacího procesu v reálném čase pro digitální schvalování projektových výstupů dosáhla společnost Sweco 10% úspory efektivity projektových programů. Zlepšené řízení informací umožnilo společnosti využít procesy pro zamezení střetů a dosáhnout až o 30 % vyšší efektivity v mezioborových revizních procesech. Také se jí povedlo zajistit, aby veškeré projektové informace vytvořené a spravované ve složkách byly v souladu s požadavky klienta na data o aktivech. Aniž by společnost musela ručně extrahovat a analyzovat data o výkonnosti, lídři projektů ve společnosti Sweco byli schopni činit proaktivní rozhodnutí, což bylo rozhodující pro rychlejší a méně rizikovou realizaci projektů. Díky těmto změnám společnost Sweco zaznamenala významné zvýšení celkové produktivity a snížení rizika nedodržení rozvrhu, chyb při návrhu a přepracování ve svých projektech. Tyto výhody se vedle lepší kvality realizace projektu promítly navíc i do úspory nákladů.

Seznam aplikací projektu: ProjectWise

Výsledek/Fakta
 • Společnost Sweco byla schopna nasadit datový model ISO 19650 zaměřený na aktiva do čtyř týdnů, což je proces, který předtím vyžadoval vlastní přizpůsobení a trval až šest měsíců.
 • Datový model ProjectWise společnosti Sweco spravuje 16 velkých projektů, což umožňuje 14 organizacím a více než 300 členům pracovat s informacemi v reálném čase.
 • Zavedením rozhodovacího procesu v reálném čase pro digitální schvalování projektových výstupů dosáhla společnost Sweco 10% úspory efektivity projektových programů.
Citace:
 • „Využití řízených služeb společnosti Bentley s naším datovým modelem ISO 19650 nám umožňuje urychlit naše úsilí při realizaci řešení digitálního dvojčete pro naše partnery a klienty.“

  Rupinder Wilkhu Vedoucí digitální realizace a BIM Sweco