• AAEngineering Group

  Digitální dvojče technologického celku AKSU: od konceptu až po uvedení do provozu

  Aksu, oblast Akmola, Kazachstán

Shrnutí projektu

  • MINING AND OFFSHORE ENGINEERING - AAEngineering Group

Rozšíření výroby při zpracování zlaté rudy

Když vrtné a geologické studie v Kazachstánu potvrdily přítomnost zlaté rudy v okolním regionu Akmola, výrobce zlata Altynalmas investoval do rozšíření těžby zdrojů a zvýšení ročního množství zpracované rudy až na 5 milionů tun. Projekt ve výši 230 milionů USD zahrnoval výstavbu nového zpracovatelského závodu, přehrady, ubytovacího zařízení, vodovodů a 220kilovoltové elektrické rozvodny, což vyžadovalo modernizaci stávající energetické infrastruktury. Skupina AAEngineering Group byla pověřena celkovým návrhem, zadáváním veřejných zakázek a stavebními pracemi, což vyžadovalo digitální výstupy, které byly v souladu s digitálním důlním programem klienta. Během pandemie COVID-19 musela společnost dodržovat přísné environmentální předpisy a požadavky na integraci se stávajícími továrnami na výrobu zlata, které byly umocněny dodržením omezené plochy, krátkého časového harmonogramu a výzev v oblasti koordinace.

Vizualizace možností infrastruktury, zefektivnění realizace

Společnost AAEngineering chtěla představit několik koncepčních modelů, které klientovi umožní vizualizovat možnosti návrhu infrastruktury a učinit maximálně informované rozhodnutí ohledně realizace projektu. Její zástupci se snažili prokázat svůj závazek k digitalizačnímu úsilí klienta a zajistit bezproblémovou integraci se třemi stávajícími továrnami a systémy využívajícími digitální dvojčata. Pro zkrácení doby výstavby a splnění přísného harmonogramu navrhli také souběžné provádění projektových a stavebních prací. Společnost AAEngineering však potřebovala integrovanou technologii digitálních dvojčata a BIM, stejně jako otevřené propojené datové prostředí, aby bylo možné dosáhnout požadovaných výsledků, splnit inteligentní důlní iniciativy klienta a řídit vzdálený projektový tým během pandemie.

Otevřené aplikace poskytují integrované řešení

Ve fázi koncepčního modelování vytvořila společnost AAEngineering prostředí kolaborativního návrhu pomocí aplikace ProjectWise. Pomocí ContextCapture zpracovali laserové skeny a snímky stávajících objektů a nového staveniště pořízené bezpilotním letadlem (UAV). Tým posuzoval zemní práce a vytvořil digitální terénní model v OpenRoads. Pomocí OpenPlant společnost digitalizovala stávající a nové rozvržení potrubí a připojení zařízení, aby bylo možné pro klienta vyvinout několik koncepčních 3D modelů. Podrobný návrh a architektonické modelování bylo provedeno pomocí aplikace OpenBuildings Designer a informační model byl synchronizován se SYNCHRO 4D za účelem plánování a simulace výstavby. Řešení LumenRT usnadnilo vizuální detekci střetů, zatímco služby iTwin poskytly cloudovou platformu pro vytvoření digitálního dvojčete a bezproblémovou integraci s operačním systémem klienta pro podporu inteligentních důlních procesů a správy.

Digitalizace přináší revoluci průmyslu   

Pomocí otevřených aplikací pro 3D a 4D modelování společnosti Bentley a technologie digitálních dvojčat obstarala společnost AAEngineering souběžné projektové a stavební práce, které vedly k uvedení závodu do provozu v předstihu, čímž se snížily náklady na výstavbu. Spolupráce v digitálním prostředí a aktualizace vývojového modelu pomocí průzkumů bezpilotními letadly ušetřila 30 % času na projektování a snížila cestovní výdaje o 75 %, což optimalizovalo vzdálenou koordinaci a řízení výstavby během karantény způsobené pandemií COVID-19. Díky přesnému modelování a vizualizaci zaměstnanci snížili množství materiálu o 15 % a eliminovali kolize během výstavby. Digitální dvojče umožňuje klientovi vyškolit provozní personál před uvedením do provozu a podporuje automatizaci a digitalizaci procesů, které vedou k revoluci v těžebním průmyslu.

Seznam aplikací projektu: AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, gINT, iModel.js, iTwin Services, LumenRT, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenPlant, OpenRoads, OpenSite, PLAXIS, ProjectWise, Promis.e, ProStructures, SITEOPS, SYNCHRO 4D
Výsledek/Fakta
 • Společnost AAEngineering s využitím technologie digitálních dvojčat a kolaborativního modelování společnosti Bentley překonala extrémní výzvy při dodávce technologického celku na zpracování zlata uprostřed pandemie COVID-19.
 • Vytvoření koordinovaného prostředí pro projektování zkrátilo dobu návrhu o 30 % a zajistilo kompatibilitu se stávajícími blízkými zařízeními na zpracování zlata.
 • Provádění týdenních průzkumů UAV a simulace výstavby pomocí řešení SYNCHRO 4D zkrátilo dobu výstavby, což umožnilo uvedení závodu do provozu v předstihu.
 • Rozvoj digitálního dvojčete zlepšil kontrolu kvality a rozhodování, což podpořilo iniciativy digitálního dolu.
Citace:
 • „Abychom to shrnuli, společnost Bentley Systems nám umožnila vylepšit naše vlastní projekční, stavební a provozní řešení.“

  Andrey Aksyonov Ředitel oddělení informačního modelování AAEngineering Group