Shrnutí projektu

Projekt

S pokrokem digitálních technologií a raketovým nárůstem počtu připojených zařízení jsou města v rámci snahy jít s dobou nucena investovat do lepších datových sítí. V roce 2017 řecká vláda a Evropská unie vytvořily program, který měl představit nejmodernější síť optických vláken pro 4 miliony lidí ve větší části Atén. Společnost Vodafone Greece, zhotovitel vybraný pro vývoj této sítě, potřebovala v prvních pěti letech propojit prvních 250 000 zákazníků. Tato rozsáhlá instalace se nemohla spoléhat na tradiční návrhové metody, neboť Řecko a EU stanovily přísné lhůty, aby zajistily, že občané Atén nebudou za zbytkem světa zaostávat.

Řešení

Ve snaze vyhovět potřebám kritických datových toků potřebných pro projekt zavedla společnost Vodafone proces automatizace plánování sítě včetně podrobného inženýrství a zajištění obvodů. Automatizovaný algoritmus plánování a návrhu optických vláken nyní během jedné hodiny generuje kusovník materiálů a návrh globální sítě pro každou oblast FttH. Síť optických vláken by mohla být automaticky navržena na základě konkrétních nákladových kritérií, a to včetně míst s poptávkou, jako jsou obytné budovy, podniky a středové linie ulic.

Výsledek

Díky automatizovanému návrhu mohla společnost Vodafone postavit novou síť optických vláken ve Vyronasu a Pireusu, která se skládá z osmi klastrů a 40 000 domácností, za cenu 5 milionů EUR. Automatickým umístěním komponentů tam, kde byly potřeba, se společnosti Vodafone podařilo splnit náročný termín. Integrované řešení zvýšilo produktivitu, zlepšilo kvalitu dat a snížilo celkovou dobu potřebnou k propojení nových zákazníků nejméně o 50 procent u každého projektu.

Software

Aplikace OpenComms Designer poskytla prostředí pro automatický návrh sítě. Když se specifikace odešlou do cloudu, automatizované inženýrské nástroje vytvoří inteligentní propojenou síť. Způsoby spojování, štěpení a pojmenování se tvoří automaticky, aby se zajistila konzistence. Po výrobě podrobných stavebních a pracovních balíčků se rozpracované zařízení automaticky aktualizuje prostřednictvím propojovací služby společnosti Bentley. Tyto propojovací webové služby poskytují informace o zřizování sítí a odesílají informace o správě do obchodních systémů Vodafone, kde dochází k automatizaci datového toku.

Seznam aplikací projektu: MicroStation, OpenComms Designer, OpenCities Map

Výsledek/Fakta
  • Aby řecká vláda a Evropská unie udržely krok s pokrokovými technologiemi, uzavřely smlouvu se společností Vodafone Greece o zřízení sítě optických vláken pro 4 miliony lidí ve větší části Atén.
  • Ve snaze dostát náročnému termínu společnost Vodafone zavedla proces automatizace plánování sítě, který zahrnoval podrobné inženýrství a zajištění obvodů.
  • Pomocí aplikací OpenComms Designer a OpenCities Map společnost Vodafone odeslala specifikace návrhu a vytvořila konzistentnost zajišťující inteligentní propojené datové prostředí.
  • Automatickým umístěním komponent na potřebná místa v aplikaci OpenComms Designer se společnosti Vodafone podařilo zvýšit produktivitu, zlepšit kvalitu dat a snížit dobu potřebnou k obsloužení nových zákazníků o nejméně 50 procent.
Citace:
  • „Čelili jsme výzvám naší stále rostoucí sítě optických vláken, a proto jsme rychle potřebovali zhodnotit kvalitativní aspekty a simulační modely naší stávající sítě. To se povedlo díky softwaru Fiber od společnosti Bentley, který se stal nástrojem ještě cennějším díky aktuální podpoře bezproblémového toku OSS/BSS od návrhu až k zadání. Obchodní proces je tak jednodušší díky tomu, že prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní máme k dispozici přesné informace o síti.“

    Konstantina Birmpová Projektantka v oblasti vláknové optiky ve stavebnictví Vodafone Greece