• Ministerstvo dopravy Jižní Karolíny (SCDOT)

  Bezešvé sdílení informací a integrace napříč různými platformami pomocí ProjectWise

  Columbia, Jižní Karolína, Spojené státy americké

Shrnutí projektu

  • South Carolina Department of Transportation (SCDOT) - Seamless Information Sharing and Integration Across Multiple Platforms Using Projectwise - Columbia, South Carolina, United States

Projekt

Ministerstvo dopravy Jižní Karolíny (SCDOT) v současné době řídí 6 341 projektů a 1 823 zakázek prostřednictvím všech fází životního cyklu projektu. Díky tomuto obrovskému množství informací ministerstvo zjistilo, že jeho inženýrské informace nebyly často synchronizovány, což vedlo k rozdílným informacím napříč více platformami a časově náročným pracovním tokům náchylným k chybám. Bez možnosti zavedení automatizace nebo úprav SCDOT jen s obtížemi shromažďovalo a sdílelo spolehlivé informace se zúčastněnými stranami. Ministerstvo potřebovalo integrovat různorodé datové a dokumentové aplikace, aby mohlo podporovat a řídit běžné obchodní procesy, data a sdílení dokumentů napříč systémy.

Řešení

SCDOT se rozhodlo zavést propojené datové prostředí a jako jeho platformu zvolilo ProjectWise. Propojené datové prostředí poskytlo řešení pro shromažďování všech zdrojů informací a posloužilo jako spolehlivé a zabezpečené centrum pro sdílení a integraci informací. Jakmile byl ProjectWise zaveden, SCDOT začalo integrovat různá inženýrská oddělení, aby se systémem mohlo vzájemně komunikovat více inženýrských kanceláří. Tým měl jediné místo, kde mohl přistupovat k informacím a sdílet je s vědomím, že jsou vždy aktuální.

Výsledek

Od zavedení ProjectWise v roce 2013 dosáhlo SCDOT efektivity pracovních toků, zvýšení produktivity, vyšší přesnosti a úspory technologických nákladů. ProjectWise zjednodušil výběr a hodnocení konzultantů a umožnil ministerstvu zpracovávat několikanásobně vyšší počet zakázek. Centrální informační centrum urychluje realizaci projektu tím, že šetří čas strávený hledáním informací uložených ve více aplikacích. Tím bylo také dosaženo snížení nákladů spojených s údržbou několika aplikací. Další výhodou je, že od zavedení ProjectWise bylo uloženo více než 1 milion dokumentů elektronicky namísto v papírové podobě. To ušetřilo 7,5 tun emisí oxidu uhličitého.

Software

Software ProjectWise poskytl platformu, kde tým mohl uchovat všechna svá data v propojeném datovém prostředí a která posloužila jako jediný zdroj pravdy pro všechny informace. Tato aplikace zlepšila přesnost informací a umožnila informovanější rozhodnutí, kdy proces rozhodování zároveň zjednodušila.

Seznam aplikací projektu: ProjectWise

Výsledek/Fakta
 • Ministerstvo dopravy v Jižní Karolíně (SCDOT) v současné době spravuje 6 341 projektů a 1 823 zakázek napříč všemi fázemi životního cyklu projektu. K tomu potřebuje propojené datové prostředí, které zajistí lepší správu informací.
 • Od zavedení ProjectWise v roce 2013 dosáhlo SCDOT efektivity pracovních toků, zvýšení produktivity, vyšší přesnosti a úspory technologických nákladů.
 • Využití ProjectWise ušetřilo značný čas a náklady zefektivněním výběru a hodnocení konzultantů a čas strávený vyhledáváním informací,což vedlo k předložení jediné aplikace, která je dostatečně výkonná pro správu všech informací SCDOT.
Citace:
 • „ProjectWise se stal výchozím bodem pro implementaci našeho nového modelu správy informací a zlepšování procesu realizace projektů zlepšením zkušeností našich uživatelů, díky čemuž je sdílení a integrace informací o projektu v různých aplikacích bezproblémová, efektivní, spolehlivá a bezpečná.“

  Erik Stuckey Vedoucí inženýrské technologie a výzkumu Ministerstvo dopravy Jižní Karolíny