• Network Rail

  Modernizace Waterloo a stanice South West Station

  Londýn, Spojené království

Shrnutí projektu

Projekt

Tým pro kapacitu stanic společnosti Network Rail, který měří a řídí pohyb cestujících v železničních stanicích, čelil náročné výzvě spočívající v přebudování londýnské stanice Waterloo v ceně 800 milionů GBP. Stanice každoročně přepraví více než 100 milionů lidí: 125 000 v ranní špičce, což představuje 3 procenta všech uživatelů železnic v zemi. Před zahájením projektu společnost Network Rail potřebovala vědět, kolik lidí by se v době špičky ve stanici pohybovalo. Tak by se zjistilo, jak snížit dopravní zácpy a zajistit bezpečnou a efektivní plynulost provozu železničního systému. Kromě toho musela společnost Network Rail minimalizovat narušení pohybu cestujících v době šestitýdenního časového rámce určeného k výstavbě.

Řešení

Společnosti Network Rail vytvořila model celé stanice a nasimulovala pohyb davů během ranních a večerních špiček. Tým navrhl model s cílem určit, jak případný návrh ovlivní pohyb davu. Model zahrnoval také změny trati a nástupišť. Model pomohl návrhářům předpovědět, kde se lidé budou shromažďovat a jak se budou pohybovat ve stanici. Zahrnoval i ty, kteří nevěnují pozornost směrovým ukazatelům, což by maximalizovalo bezpečnost. Společnost Network Rail také předpověděla podmínky pro pěší provoz v době výstavby, i to, jaké prvky stanice musely zůstat otevřené.

Výsledek

Díky simulaci pěšího provozu s využitím řady scénářů se společnosti Network Rail podařilo zkrátit proces návrhu a optimalizovat konečnou výstavbu tak, aby umožnila stabilní pohyb cestujících. Simulace cestujících se také využila ke zdůvodnění jistých modernizací, například širších schodišť, v reakci na měnící se využití plochy mimo stanici a s cílem zamezit budoucím nákladným revizím. Při výstavbě byl provozní tým stanice dobře informován o tom, co lze očekávat. Simulace pomohla určit, že sekundární vstup do londýnského metra není nutný. Výstavba byla úspěšně dokončena bez jakýchkoli problémů způsobených přelidněním.

Software

Veškeré simulace pohybu cestujících společnost Network Rail provedla v aplikaci LEGION Simulator. Organizace vybudovala model stávající stanice a navrhované změny v této aplikaci, aby mohla určit dopad na pěší provoz a vytvořit videa, tepelné mapy a grafy, které by jí ukázaly dopady navržených rozhodnutí. Testování v aplikacích OpenBuildings Station Designer a LEGION Simulator poskytlo společnosti Network Rail jistotu, že stanice může během výstavby bezpečně fungovat. Na konci projektu společnost Network Rail tento software využila k vytvoření jednoho z největších a nejsložitějších modelů pohybu lidí.

Seznam aplikací projektu: LEGION

Výsledek/Fakta
 • Společnost Network Rail musela předpovědět pohyb cestujících a zajistit, aby přestavba londýnské stanice Waterloo v hodnotě 800 milionů GBP byla co nejúčinnější a nejbezpečnější, a to i během výstavby.
 • Model pěšího provozu vytvořený v OpenBuildings Station Designer, který ukázal, jak stanicí procestuje přes 100 milionů lidí ročně, byl jednou z největších a nejsložitějších simulací, které kdy byly pomocí této aplikace vytvořeny.
 • Simulace cestujících vytvořená v LEGION Simulator také objasnila budoucí využití plochy mimo stanici a zdůvodnila specifické prvky, které by pomohly otestovat návrh v budoucnu.
 • Společnosti Network Rail se podařilo zkrátit proces návrhu a optimalizovat finální návrh stanice při současné eliminaci potřeby dodatečného vstupu do stanice v době výstavby.
Citace:
 • „Při velkých změnách infrastruktury je snadné ztratit orientaci ve spletitostech realizace. LEGION pomohl našemu týmu upřednostnit zážitek cestujících pohybujících se ve stanici v době výstavby a zajistil, že finální plán byl obsahem toho, o čem jsme věřili, že je správně nadimenzované pro zajištění budoucí odolnosti.“

  Kyle Rosemary Adamsová Manažerka kapacity stanic Network Rail