• Main Roads Western Australia

    Trafficmap, 2. vydání

    Perth, Západní Austrálie, Austrálie

Shrnutí projektu

Projekt

Společnost Main Roads Western Australia (MRWA) byla pověřena správou jedné z nejrozsáhlejších sítí státních silnic na světě, skládající se z více než 18 500 kilometrů. Společnost MRWA se zavázala ke zlepšení sběru a sdílení dat pro správu silniční sítě, a proto potřebovala účinnější způsob zobrazování a prezentace přesných dopravních údajů zainteresovaným stranám a veřejnosti. Tento druh dat zahrnoval počty a typy vozidel, rychlost jízdy a hmotnosti vozidel na některých místech, což jsou zásadní údaje pro plánování účinné a bezpečné sítě silniční dopravy.

Řešení

Pro zlepšení zobrazení informací o silniční síti společnost MRWA vyvinula aplikaci Trafficmap. Tato platforma pomohla zlepšit správu aktiv a usnadnit rozhodování zaměstnancům společnosti MRWA a stranám zúčastněným na projektu. Externím uživatelům také poskytla otevřenější přístup k údajům o dopravě. Díky zavedení Trafficmap byla společnost MRWA schopna poskytnout integrovaný, lineární referenční a prostorově podporovaný silniční informační systém.

Výsledek

Trafficmap umožňuje ukládání, uspořádání a zpřístupnění všech informací o silniční síti na jediném místě. Zveřejněním těchto dat prostřednictvím webového rozhraní poskytuje platforma společnosti MRWA jasnost a transparentnost při rozhodování o správě silničních aktiv. Díky tomu mohou zúčastněné strany lépe investovat. Po svém dokončení v roce 2018 aplikace Trafficmap realizovala návratnost investic ve výši 150 000 AUD ročně a ušetřila uživatelům 25 % až 30 % času při hledání příslušných informací.

Software

Základem pro Trafficmap se stala aplikace AssetWise ALIM. Tato aplikace umožnila společnosti MRWA zjednodušit správu informací o aktivech, což pomohlo ušetřit značné množství času při sběru, analýze a využívání dat pro mapování a šíření informací při současné optimalizaci rozhodování.

Seznam aplikací projektu: AssetWise

Výsledek/Fakta
  • V souvislosti se správou jedné z nejrozsáhlejších sítí státních silnic na světě společnost MRWA vyvinula aplikaci Trafficmap s cílem vylepšit způsob, jakým by zobrazila a prezentovala přesná dopravní data zainteresovaným stranám a veřejnosti.
  • Zavedení aplikace AssetWise ALIM jako základu pro Trafficmap umožnilo společnosti MRWA poskytnout integrovaný, lineární referenční a prostorově podporovaný silniční informační systém.
  • Díky aplikaci Trafficmap se podařilo realizovat návratnost investic ve výši 150 000 AUD ročně a uživatelům ušetřit 25 % až 30 % času při hledání příslušných informací.
Citace:
  • „Aplikace AssetWise umožnila společnosti MRWA efektivně spravovat informace týkající se provozu na silnicích Západní Austrálie. Tým byl schopen lokalizovat místa s monitorovaným provozem v lineární referenční síti, a díky tomu se data o silničním prostředí mohla dát do souvislosti s informacemi o počtu dopravních toků a vybudovat digitální model dopravního toku.“

    Anthony Maroni Manažer pro data a systémy Main Roads Western Australia