• Mott MacDonald/Systra spolupracují s podnikem Balfour Beatty/Vinci

  Veřejná zakázka na hlavní stavební práce pro dva vysokorychlostní sektory N1 a N2

  Birmingham, hrabství North Sectors, Spojené království

Shrnutí projektu

  • Mott MacDonald / SYSTRA Designers working with Balfour Beatty / Vinci Joint Venture - High Speed 2 Sectors N1 and N2 Main Works Civil Contract - Birmingham, Country North Sectors, United Kingdom

Projekt

High Speed Two (HS2) je po více než 100 letech první britská nová meziměstská železnice vedoucí severně od Londýna. Na tomto rozsáhlém projektu v hodnotě 55,7 miliardy GBP spolupracují společnosti Mott MacDonald a SYSTRA v rámci společného projektového podniku na dvou zakázkách na hlavní stavební práce N1 a N2. Projektové týmy spolupracují se společným stavebním podnikem Balfour Beatty/Vinci (BBV), který vystupuje za společnost HS2. Mott MacDonald a SYSTRA společně navrhují železniční trasu z Londýna do Birminghamu. Projekt Area North v hodnotě 4 miliardy GBP je 70 metrů dlouhý úsek projektu HS2 dlouhého 354 kilometrů, který je rozdělený na 350 aktiv zahrnujících 53 tunelů a 74 kilometrů zářezů navazujících na okolní stavební práce. Tým skládající se z 1 850 účastníků projektu se musel potýkat s 43 000 příchozími soubory a produkcí 61 000 návrhových souborů, což nezahrnovalo iterace těchto návrhů.

Řešení

Pro realizaci tohoto důležitého projektu byla klíčová spolupráce. U projektu takové velikosti a rozsahu si projektový tým uvědomil, že tradiční prostředky spolupráce a řízení informací fungovat nebudou. Nejlepší způsob, jak společnosti Mott MacDonald a SYSTRA mohly namísto toho spravovat všechna data, a zajistit tak efektivní spolupráci, bylo vytvořit digitální dvojče. Tým začal vývojem propojeného datového prostředí s využitím šablony jako základu. Tu pak vylepšoval tak, aby splnila požadavky BBV. Pracovní toky zabudované do platformy byly založeny na britských normách pro správu informací, což mnoha zúčastněným oborům umožnilo pracovat s daty a vytvářet výstupy a přitom vědět, že tyto informace byly patřičně zkontrolovány a ověřeny.

Výsledek

S využitím dat uložených v ProjectWise byly společnosti Mott MacDonald a SYSTRA schopné implementovat dodávky založené na modelu, a tím minimalizovat tvorbu výkresů. Projektový tým vytvořil více než 4 000 návrhových informačních modelů a ušetřil významný čas při navrhování. Díky tomu se členové týmu mohli soustředit na zvýšení kvality návrhu, zlepšení spolupráce a zapojení klienta a zúčastněných stran. Návrh vedl k lepšímu řízení výstavby a pomohl uspokojit potřeby inženýrů. Přístup vyvinutý společnostmi Mott MacDonald a SYSTRA dosáhl změn chování a rozvoje dovedností jak uvnitř projektového týmu, tak i mezi zainteresovanými stranami. V budoucnu obě organizace plánují sdílet poznatky získané v tomto projektu, aby jejich kolegové mohli tento přístup využít také k úspěchu svých projektů. Díky jedinému zdroji pravdy ke všem informacím byly přehledy o projektu snadněji přístupné, protože informace byly stále aktuální, ověřené a umístěné na uživatelsky přívětivých řídicích panelech. Klient byl zapojen během fáze návrhu, aby bylo zaručené splnění jeho očekávání, a to vyústilo do větší důvěry v celý postup navrhování.

Software

K vytvoření propojeného datového prostředí v rámci projektu byl použit ProjectWise. ProjectWise a ProjectWise Deliverables Management pomohly rychle a bezproblémově synchronizovat data a vytvořit jediný zdroj pravdy, který mohli využívat uživatelé a kanceláře po celém světě. Vytvoření katalogu komponent umístěného v ProjectWise zaručilo týmu společně dohodnutou referenci projektu, která zahrnovala všechny zúčastněné obory a jejich komponenty. Pro práci s daty z ProjectWise tým využil LumenRT a SYNCHRO k vytváření prostředí virtuální reality a interaktivního procházení videí. Vidět návrhy v tomto formátu umožnilo zúčastněným stranám a klientovi lépe si představit, jak bude vypadat konečný návrh, což vedlo k efektivnějšímu rozhodování v průběhu projektu.

Seznam aplikací projektu: gINT, iModelHub, MicroStation, Navigator, OpenBridge, OpenBuildings Designer, OpenRail, OpenRoads, ProjectWise, SYNCHRO

Výsledek/Fakta
 • Společnosti Mott MacDonald a SYSTRA jsou součástí projektu společného podniku pro dvě veřejné zakázky na hlavní stavební práce pro High Speed Two (HS2), první novou britskou vysokorychlostní železnici, po více než 100 letech, severně od Londýna, která spojuje osm z deseti největších měst.
 • Propojené datové prostředí ProjectWise pomohlo propojit 1 850 uživatelů a uspořádat více než 61 000 návrhových souborů, a tím vytvořit jediný zdroj pravdy, který zachytil 100 % rizik návrhu, která zvizualizoval a opravil.
 • Projektový tým vytvořil více než 4 000 návrhových informačních modelů a ušetřil významný čas při navrhování. Díky tomu se členové týmu mohli soustředit na zvýšení kvality návrhu a zlepšení spolupráce a vlastního zapojení.
 • Mott MacDonald a SYSTRA dosáhly změn v chování a rozvoje dovedností. Obě organizace plánují sdílet získané poznatky, aby i jiné organizace mohly tento přístup využít, a zajistit tak úspěch svých projektů.
Citace:
 • „Existovalo mnoho různých aktiv a různých oborů, které se musely spojit a vytvořit jediný návrh. Data jsou jádrem toho, co děláme; to by ale nebylo možné bez propojeného datového prostředí ProjectWise. Umožňuje pracovat všem se stejnými informacemi.“

  Kristof Komeny Manažer informací Mott MacDonald