Shrnutí projektu

    • Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd – Pan Borneo Highway – Sarawak, Malaysia

Projekt

Malajsijská dálnice Pan-Borneo je čtyřproudová, 1 060 kilometrů dlouhá vozovka, která se nachází ve zvlněném terénu a vede přes stávající komunity a chráněné rezervace státu Sarawak. Projekt za 16,15 miliardy MYR slouží jako měřítko pro digitalizaci životního cyklu dálniční infrastruktury v zemi. Po dokončení 32,2 kilometru v rámci první fáze výstavby je nyní partner realizace projektu Lebuhraya Borneo Utara (LBU) zodpovědný za integraci dat návrhu a výstavby s technologií výkonnosti aktiv, které umožní řídit provoz a údržbu. Aby bylo možné splnit přísné vládní normy a vytvořit novou dálnici jako spolehlivou páteř pro dopravu v Sarawaku, společnost LBU potřebovala interoperabilní a udržitelné řešení digitální správy aktiv.

Řešení

Společnost LBU nejdříve s pomocí ProjectWise vytvořila otevřené a propojené datové prostředí pro plánování, návrh a výstavbu první fáze a následně využila platformu k bezproblémové integraci BIM, GIS a stavebních dat k provozu, údržbě a řízení. Začlenění reálného kontextu pomohlo vytvořit přesný záznam o stávajících aktivech podél celé plánované dálniční trasy o délce 1 060 kilometrů. Integrované aplikace poskytly kompletní digitální řešení, díky kterému bylo vytvořeno digitální dvojče v propojeném datovém prostředí, které podpořilo výkonnost aktiv a potřeby řízení jakožto jediného zdroje pravdivých informací o aktivech.

Výsledek

Práce v propojeném datovém prostředí ušetřila více než 160 milionů MYR při realizaci první části dálnice Pan-Borneo v Sarawaku. Společnost LBU integrovala veškeré informace o modelování, výstavbě, aktivech a GIS prostřednictvím AssetWise a vytvořila digitální dvojče, které pokrývá realizaci projektu i provoz při současném využití plného potenciálu dostupných dat. AssetWise využívá propojené datové prostředí k zajištění efektivního systému výkonnosti a správy aktiv, který poskytuje spolehlivé informace o provozu, údržbě a inženýrství v reálném čase. Dynamické digitální řešení zmírňuje rizika, zvyšuje provozní efektivitu, zlepšuje rozhodování a zajišťuje dodržování předpisů. Díky tomu se mohou optimalizovat náklady, provoz i údržba.

Software

Aplikace AssetWise umožnila společnosti LBU propojit cenné informace a stavební data z ProjectWise se značkami aktiv pro podporu správy a provozu dokončeného 32,2kilometrového úseku dálnice. Interoperabilita aplikace společnosti Bentley pro výkonnost a správu aktiv usnadnila integraci více zdrojů dat a označování aktiv v souladu s malajsijskými vládními normami v rámci propojeného datového prostředí a zlepšila sběr, analýzu a kontrolu relevantních informací o aktivech. Využití BIM, modelování reality a inženýrských dat na platformě AssetWise poskytuje společnosti LBU a vládě georeferencovanou vizualizaci pro účely analýzy a rozhodování s využitím digitálního dvojčete, což zajistí efektivní a udržitelný provoz na dálnici.

Seznam aplikací projektu: AssetWise, ProjectWise, ContextCapture

Výsledek/Fakta
  • Dálnice Pan-Borneo v Sarawaku je první malajsijský silniční a dálniční projekt, který kombinuje informace BIM a GIS, kdy cílem této kombinace je realizace digitálního dvojčete.
  • Využití AssetWise v rámci propojeného datového prostředí ProjectWise usnadnilo integraci dat z více zdrojů, což zjednodušilo přístup ke spolehlivým informacím pro provoz, údržbu a inženýrství.
  • Dynamické digitální řešení společnosti Bentley umožňuje společnosti LBU zmírnit rizika a zvýšit provozní efektivitu s cílem vytvořit dálnici jako spolehlivou dopravní páteř.
  • Po svém dokončení dálnice Pan-Borneo v Sarawaku zlepší socioekonomický rozvoj a obyvatelům a místním podnikům otevře nové příležitosti.
Citace:
  • „Vedle bezkonkurenčních schopností v oblasti údržby silničních aktiv AssetWise poskytuje špičkové nástroje pro správu sítě a inventář aktiv v oboru. AssetWise pomáhá optimalizovat provoz a údržbu prostřednictvím informovanějších rozhodnutí založených na datech v propojeném datovém prostředí.“

    Sauani Abdul Hamid Výkonný ředitel Lebuhraya Borneo Utara