• Italferr S.p.A.

  Vysokorychlostní/vysokokapacitní železniční trať Neapol-Bari v jižní Itálii

  Neapol-Bari, Kampánie-Apulie, Itálie

Shrnutí projektu

  • Italferr S.p.A. – AV/AC in Southern Italy: NapoliBari Route – Napoli-Bari, Campania-Puglia, Italy

Projekt

Část transevropské sítě na trase Neapol-Bari odhadovaná na 6,2 miliardy EUR byla zadavatelem Rete Ferroviaria Italiana udělena společnosti Italferr, aby provedla integraci železniční infrastruktury tohoto úseku v jihovýchodní Itálii, kterou se zkrátí doba jízdy o několik hodin. Celá vysokorychlostní/vysokokapacitní železnice se rozprostírá v délce 150 kilometrů s přibližně 60kilometrovým úsekem od Apice do Bovina a vede především tunely, přecházejícími do otevřených úseků, přes pět smíšených ocelobetonových viaduktových konstrukcí, včetně jedné zastávky a dvou stanic. Realizací železnice byl pověřený Italferr, strojírenská společnost Ferrovie dello Stato Italiane Group. Společnost čelí výzvám v podobě komplexní geologie, nebezpečného terénu a složitých konfigurací tunelů, což vede k potřebě sdílení značného množství dat v rámci víceoborového týmu a řady zúčastněných stran. Pro optimalizaci plánování, návrhu a výstavby projektový tým vyžadoval interoperabilní technologii ke správě koordinace dat a zefektivnění pracovních toků.

Řešení

Společnost Italferr implementovala metodologii životního cyklu BIM s využitím technologie Bentley, aby vytvořila efektivní návrh a sestavila postupy. Pro usnadnění výměny informací mezi různými stranami organizace vytvořila propojené datové prostředí. Díky modelování reality a pracovním tokům BIM tým vyvinul knihovnu digitálních komponent a vytvořil 3D modely pro každý z různých inženýrských oborů. Aby byla zajištěna správná geometrie a umístění, projektový tým vyvinul dynamickou platformu k integraci modelů do sjednoceného modelu celé železnice, který nakonec fungoval jako základ digitálního dvojčete.

Výsledek

Práce v propojeném datovém prostředí s využitím integrované technologie BIM zjednodušila sdílení přesných dat a mezioborové pracovní toky. Týmu bylo umožněno zvýšit kvalitu a udržitelnost návrhu, zmírnit dopad změn v návrhu a urychlit rozhodování. Vytvoření digitální knihovny parametrických komponent usnadnilo dynamické modelování a zautomatizovalo postupy, které se dříve prováděly manuálně, s cílem výrazného zkrácení celkové doby modelování. Interoperabilita aplikací společnosti Bentley zlepšila kontrolu nad všemi aspekty návrhu. To umožnilo zavčas identifikovat a vyřešit chyby v postupu a optimalizovat řízení výstavby.

Software

Společnost Italferr využila otevřené modelovací aplikace společnosti Bentley k vývoji knihovny BIM pro přibližně 1 500 parametrických komponent. Bylo vyvinuto více než 50 modelů BIM, přičemž každý model zůstal projektantům a inženýrům z různých oborů přístupný díky propojenému datovému prostředí řízeného ProjectWise. V kombinaci s OpenBuildings Designer umožnilo propojené datové prostředí sestavení jediného sjednoceného modelu celé železnice. Použití Navigator pro detekci střetů optimalizovalo přezkoumání návrhu, a tím pomohlo snížit čas a náklady během výstavby. Řešení OpenRail od společnosti Bentley spolu s propojeným datovým prostředím a integrovanými aplikacemi zlepšilo efektivitu pracovních toků a umožnilo rychlé srovnání scénářů návrhu. Díky tomu se ušetřilo značné množství provozních hodin za současného zajištění souladu mezi jednotlivými obory. Tímto způsobem pomohla koncepce going digital navést budoucnost projektového a stavebního managementu společnosti Italferr.

Seznam aplikací projektu: ContextCapture, Descartes, gINT, iModel.jsLumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings Designer, OpenRail DesignerOpenRoads Designer, ProjectWise, SYNCHRO

Výsledek/Fakta
 • Společnost Italferr zavedla BIM metodologii pro správu dat a víceoborových pracovních toků v rámci sjednoceného modelu úseku Apice-Bovino železnice Neapol-Bari.
 • Propojené datové prostředí ProjectWise poskytlo členům týmu přístup k důvěryhodným informacím v reálném čase, což umožnilo lepší rozhodování a optimalizaci efektivity pracovních toků.
 • Řešení OpenRail od společnosti Bentley optimalizovalo návrh, díky kterému došlo k vytvoření digitálního dvojčete, které se po celou dobu životního cyklu bude využívat ke správě železniční infrastruktury.
 • Nová železniční trať bude hrát zásadní roli v hospodářském rozvoji jižní Itálie.
Citace:
 • „[Digitální] aplikace společnosti Bentley se promítají do nevyhnutelné efektivity ve fázi návrhu a znamenají také výrazné úspory času na přezkoumání a koordinaci mezi obory.“

  Daniela Aprea BIM manažer Italferr S.p.A.