• CVB JV (Společný podnik společností Costain, VINCI a Bachy Soletanche)

  Thames Tideway East

  Londýn, Spojené království

Shrnutí projektu

  • CVB JV (Costain, VINCI Construction Grands Projets and Bachy Soletanche Joing Venture) - Thames Tideway East - London, United Kingdom

Projekt

Cílem vůbec největšího projektu vodní infrastruktury ve Velké Británii, tunelu na východním odlivovém kanálu řeky Temže, je modernizace 150 let staré londýnské kanalizační sítě a následné zabránění přetoku do řeky Temže. 25 kilometrů dlouhý tunel je rozdělen na tři části pracovního balíčku na 24 staveništích. Costain, společný podnik společností VINCI Construction Grands Projets a Bachy Soletanche (CVB), má na starost práce na východní části tunelu v hodnotě 850 milionů GBP včetně 10 kilometrů prací na tunelu v části 70 metrů pod centrálním Londýnem a také šesti šachet. Projekt zahrnuje 12 návrhových disciplín a řadu společností dodavatelského řetězce a zainteresovaných stran, z nichž všechny pracují na uzavřených staveništích a čelí přísným omezením harmonogramu. Podnik CVB potřeboval integrovanou digitální technologii, aby mohl posunout hranice konvenční výstavby a realizovat tento velkolepý kanalizační systém.

Řešení

Podnik CVB vytvořil propojené datové prostředí a zavedl 4D modelování výstavby a společné plánování s cílem překonat výzvy projektu a zefektivnit inženýrské a stavební řízení. Tým vybudoval 3D modely, propojil je s programem výstavby a vytvořil více než 30 inteligentních 4D modelů. Společný podnik CVB využil společnou platformu ke koordinovanému, víceoborovámu modelování a ukládání veškerých informací o výstavbě. Integrovaná technologie společnosti Bentley poskytla digitální řešení, které zřídilo vizuální sekvenci demonstrující vývoj stavebních činností.

Výsledek

Díky 4D stavebním modelům prezentovaným na týdenních kolektivních plánovacích schůzkách byl podnik CVB schopný rozvíjet a plánovat komplexní stavební činnosti s předstihem a díky tomu významně ušetřit čas strávený na projektu. 4D stavební modely zlepšily analýzu staveniště i konstruovatelnost a eliminovaly předělávky. Díky tomu se program výstavby zkrátil o více než 90 dní, což vedlo k úsporám přímých nákladů ve výši 300 000 GBP a 1 milionu GBP nepřímých nákladů. Pomocí společných digitálních aplikací společnosti Bentley projektový tým předložil přesnou vizualizaci procesu výstavby, zlepšil komunikaci a porozumění mezi pracovníky na staveništi a zúčastněnými stranami s cílem zefektivnit pracovní toky, rozhodování a schvalovací procesy. Společný podnik CVB od té doby rozšířil používání SYNCHRO 4D s cílem zjednodušit propojení mezi staveništěm a kanceláří. Očekává se zkrácení času potřebného k udržení aktuálnosti modelu a programu o 50 %.

Software

Díky aplikaci SYNCHRO 4D bylo možné zavést 4D modelování pro společné plánování a správu digitální výstavby k zajištění efektivních, bezpečných a udržitelných stavebních prací. Interoperabilita aplikace OpenBuildings Designer poskytla možnost tvořit ve 3D, a díky tomu bylo možné modely dodavatelského řetězce v různých formátech souborů integrovat do koordinovaných modelů na platformě ProjectWise. Použití SYNCHRO 4D umožnilo týmům na staveništi snadný přístup k modelům, pohled na ně a jejich prozkoumání. Díky tomu bylo možné analyzovat a zajistit optimální konstruovatelnost složitých stavebních prací. Díky řešení prostřednictvím digitálních technologií 4D od společnosti Bentley se zabránilo potenciálním střetům a zajistilo se účinné řízení souběžně probíhajících prací více subdodavateli, kteří spolupracovali na přehuštěných staveništích.

Seznam aplikací projektu: SYNCHRO

Výsledek/Fakta
 • Použití ProjectWise, OpenBuildings Designer a SYNCHRO 4D zjednodušilo pracovní toky a zkrátilo celkový program výstavby o více než 90 dní při dosažení úspory ve výši 1 milionu GBP.
 • Vizualizace sekvencí výstavby prostřednictvím 4D digitálního modelování pomohla identifikovat a vyřešit problémy před výstavbou. Díky tomu se uspořilo přes 10 000 GBP na souvisejících nákladech a také se zkrátil program výstavby.
 • 2D výkresy byly nahrazeny přesnými 4D modely výstavby. Tak se eliminovala složitost, což urychlilo produkci o 20 % a snížilo objem dokumentace o 30 %.
 • Společný podnik CVB od té doby rozšířil používání SYNCHRO 4D s cílem zjednodušit propojení mezi staveništěm a kanceláří. Očekává se zkrácení času potřebného k udržení aktuálnosti modelu a programu o 50 %.
Citace:
 • „Díky použití technologie [Bentley] došlo ke zkrácení doby návrhu, redukci provozních hodin, zvýšení produktivity schůzek a eliminaci zdlouhavých úkolů. Společný přístup dosažený pomocí SYNCHRO 4D byl klíčem k zapojení klienta, návrhářů a výrobců ve fázi raného rozhodování.“

  Sandra Reisová BIM manažer Společný podnik CVB