• Arup Singapur Ltd.

  Smíšený rozvoj v Tanjong Pagaru – věž Guoco

  Singapur

Shrnutí projektu

  • Arup Singapore Pte Ltd - Tanjong Pagar Mixed Development - Guoco Tower, Singapore

Projekt

Společnosti Arup Singapur Pte. Ltd. byla udělena zakázka na poskytování stavebních a konstrukčních služeb pro rozvoj 64podlažní, 290 metrů vysoké kancelářské i obytné věže Guoco v hodnotě 3,2 miliardy SGD, která by se stala největší v Singapuru. Součástí projektu je také středně velký hotelový blok, šestipodlažní pódium a třípodlažní suterén, který by navazoval na stávající stanici metra. Vláda nařídila, že výkopy a výstavba základů nesmí omezit pohyb stanice a stávajících budov o více než 15 milimetrů a 25 milimetrů v uvedeném pořadí. Proměnlivá povaha půdy v této oblasti však projekční výkon využívající tradičních metod zkomplikovala.

Řešení

Vzhledem k tomu, že společnost Arup Singapore musela prozkoumat měnící se půdní podmínky v přísném termínu, projektový tým zahájil proces komplexního geotechnického průzkumu okolí. Výsledná zpráva uvedla, že rozvoj by vyžadoval základ z betonových desek a pilot s tím, že výkop by probíhal sekvenčně ve čtyřech úsecích. Po analýze a nashromáždění dat a vytvoření 3D simulací byl projektový tým schopen předvídat půdní napětí a interakci základu s blízkými stavbami. Jednotlivé simulace výkonu každé piloty předpovídaly, jak se věž usadí v průběhu času a jak silná by podkladová betonová deska měla být, aby podepřela každý úsek rozvoje.

Výsledek

Aby společnost Arup Singapore urychlila výstavbu, provedla výkop ve čtyřech fázích. Podrobná analýza půdy umožnila společnosti Arup Singapur optimalizovat umístění každé piloty a snížit každé zatížení o 30 % až 35 %. Díky přesnému měření půdní konkurence projektový tým mohl vynechat plánovanou půdní bermu a šikmé rohové vzpěry při zachování stejné pevnosti. Navzdory obrovskému množství pohybu půdy z výkopu byly plány vytvořené pomocí geotechnické analýzy schopné udržet pohyb tranzitní stanice i stávajících budov hluboko pod vládními požadavky. Věž je nyní zcela dokončena a obsazena a očekává se, že její návrh bude sloužit jako referenční příklad pro podobné budoucí stavby.

Software

Společnost Arup Singapore provedla svou počáteční analýzu podloží s využitím geotechnického a geoenvironmentálního softwaru společnosti Bentley a po celou dobu prací jej používala také ke správě všech geotechnických dat. Pomocí gINT projektový tým vydal kompletní interpretační zprávu, která analyzuje veškeré vlastnosti a rizika, pouze týden po dokončení pozemních průzkumných prací. K produkci simulací půdy v rámci PLAXIS se použila data z gINT a senzorů, která zafungovala jako univerzální řešení reakce půdy a konstrukce, a eliminovala potřebu dalších softwarových platforem. Analýza v PLAXIS pomohla týmu minimalizovat pohyb půdy a najít způsoby, jak posílit a zefektivnit návrh základů.

Seznam aplikací projektu: gINT, MicroStation, PLAXIS

Výsledek/Fakta
 • Společnost Arup Singapore využila gINT k analýze různého složení půdy a zlepšení modelování pohybu půdy, což umožnilo přesněji předvídat budoucí výkon 64podlažní, 290 metrů vysoké věže v průběhu výkopu a výstavby.
 • 3D modelování v PLAXIS pomohlo projektovému týmu zefektivnit podpůrné konstrukce, snížit zatížení vrtaných pilot o 30 % až 35 % a ušetřit značný čas.
 • Společnost Arup Singapore stanovila, že výkopy by se měly provést ve čtyřech fázích, což udrželo pohyb půdy okolo stávajících konstrukcí hluboko pod vládními limity a minimalizovalo dopad na stávající konstrukce a provoz stanice hromadné dopravy.
Citace:
 • „Geotechnický software společnosti Bentley vylepšil metodiku návrhu a vedl efektivitu prostřednictvím digitálních pracovních toků, což nám pomohlo realizovat bezpečné a nákladově efektivní řešení pro výstavbu suterénu a také řešit problémy a výzvy na staveništi, s nimiž jsme se během výstavby potýkali.“

  Ei Sandar Aung Win Hlavní geotechnický inženýr Arup Singapur