• Skand Pty. Ltd.

    Inspekce pro obvodový plášť budov využívající strojové učení a modelování reality pro univerzitní komplex RMIT University Brunswick Campus

    Victoria, Austrálie

Shrnutí projektu

Projekt

Společnost Skand Pty. Ltd., start-up se sídlem v Melbourne, byla požádána o provedení městského snímání komplexu Brunswick univerzity Royal Melbourne Institute of Technology(RMIT). Australská univerzita pro veřejný výzkum chtěla integrovat data získaná z dronů a analyzovat je v rámci svého oceněného programu 40letého životního cyklu aktiv, který má certifikaci ISO. Pro lepší správu aktiv chtěla společnost RMIT vytvořit digitální verzi komplexu Brunswick, která by zmodernizovala předchozí 2D ortofotografickou reprezentaci. Projekt v hodnotě 150 000 AUD se pokrývá plochu 6,5 hektarů a tvoří ho šest různě velkých budov postavených z různých materiálů, přičemž všechny budou začleněny do programu životního cyklu aktiv RMIT. Společnost Skand potřebovala provést objektivní analýzu staveniště, která zahrnovala kategorizaci a integrovala se do systému správy aktiv podle normy ISO.

Řešení

Společnost Skolt použila k zachycení obrazu staveniště projektu dron Phantom 4 Pro, který provedl tři průlety nad staveništěm. Každý průlet byl blíže k aktivu, dokud se dron nedostal tak nízko, jak jen zákon povoluje. Společnost Skand poté použila svoji webovou aplikaci, podporovanou řešením ContextCapture, k integraci snímků z dronu a analýze do programu životního cyklu aktiv s certifikací ISO. Společnost Skand dokázala pořídit vzdušné i pozemní 2D snímky a přeměnit je na smysluplné datové sady mapované v 3D síti reálného stavu. Tato síť byla zveřejněna online, včetně podrobností o podmínkách a prioritě pro jakoukoli požadovanou akci nebo zásah. Projektový tým analyzoval s využitím strojového učení dronem pořízené snímky, aby se určilo, zda mají snímky dostatečnou kvalitu pro zpracování. Jakmile byla kvalita shledána dostatečnou, tým zpracoval snímky a spojením 2D obrazů vytvořil 3D povrch.

Výsledek

Díky použití dronů a ContextCapture společnost Skand dosáhla výrazné úspory času i nákladů. Inspekce obvodových plášťů budov komplexu Brunswick, která se rozkládá na ploše 6,5 hektarů, by normálně trvala nejméně měsíc. Snímání obrazu pomocí dronu však zabralo jen tři a půl dne, přičemž zpracování pro model trvalo jen další dva dny, takže projekt mohl vzniknout téměř čtyřikrát rychleji než s fotogrammetrickým systémem používaným u podobných projektů. Společnost Skand dodala sestavu inspekce s 3D modelem komplexu do webové platformy do sedmi dnů za cenu 80 000 AUD, což bylo oproti předpokládanému rozpočtu o 70 000 AUD méně. Společnost Skand očekává, že doba zpracování se během následujících šesti měsíců zkrátí na pouhých 72 hodin díky recyklaci snímků, jejichž zpracování se původně nezdařilo, a to díky dalšímu kolu dozorovaného strojového učení a testování algoritmů řešení. Toto řešení také zlepšuje bezpečnost, protože kvůli inspekci střech a fasád už kolegové nebudou muset opustit pevnou půdu pod nohama. Vše je rychlejší, protože práci mohou automaticky vykonávat počítače, navíc je o 60 % levnější oproti tradičním inspekčním metodám. Analýza je konzistentní v různých oblastech, a tím pádem je i přesnější.

Software

Kvalita výstupů a přesnost závad mapování u ContextCapture byla mnohem vyšší než u předchozích výstupů modelovaných v jiných fotogrammetrických systémech. ContextCapture bylo pro tento projekt použito na podporu webové aplikace společnosti Skand. ContextCapture také umožnilo společnosti Skand vytvoření 3D sítě reálného stavu na základě 2D snímků. Aplikace umožňuje společnosti Skans využívat termosnímky k detekci nejen tepelných stop mechanických elektrických aktiv, ale také pronikání vody do izolace střech. Pomocí umělé inteligence (AI) v rámci ContextCapture vytvořila společnost Skand 16 kategorií vad na střechách i fasádách, včetně prasklin, mechu, řas, sítin a dalších forem koroze a degradace materiálu budov. Webová aplikace společnosti Skand zobrazuje 3D síť reálného stavu ContextCapture se zmapovanými rozpoznanými defekty, navíc vytváří sestavu kontroly a podmínek založenou na Power BI.

Seznam aplikací projektu: ContextCapture

Výsledek/fakta
  • Společnost Skand dostala za úkol zajistit snímání komplexu Brunswick univerzity RMIT, s využitím ContextCapture, aby bylo možné integrovat snímky z dronů a analýzu programu životního cyklu aktiv s certifikací ISO.
  • ContextCapture zkrátil dobu trvání inspekce obvodového pláště budovy téměř na čtvrtinu, než tomu bylo u dříve používaných fotogrammetrických systémů.
  • Společnost Skand vytvořila sestavu kontrol a 3D model kampusu do 7 dnů za cenu 80 000 AUD, což je mnohem méně než rozpočet ve výši 150 000 AUD.