• Pestech International Berhad

  Návrh a automatizace rozvodny pro projekt Olak Lempit Substation

  Banting, Selangor, Malajsie

Shrnutí projektu

  • Pestech International Berhad – Substation Design & Automation for Olak Lempit Substation Project
Projekt
V roce 2017 největší malajská společnost zabývající se veřejnými službami Tenaga Nasional Berhad (TNB) uzavřela s Pestech International smlouvu na instalaci energetické soustavy ve výši 79,5 milionu RM na modernizaci rozvodny Olak Lempit v Bentingu z 275/132kilovoltového zařízení na 500kilovoltovou rozvodnu, která bude zásobovat energií rychle se rozrůstající oblast. Projektový tým musel koordinovat práci s dalším hlavním smluvním partnerem, aby dodal samostatnou sekci do oddílů rozvodny. Při tom využíval stávající kabelové lávky, žebříky a podzemní výkopy vytvořené jiným smluvním partnerem z 275kilovoltové řídicí budovy. Jelikož musela společnost Pestech International pracovat s nabitým časovým plánem a omezeným rozpočtem, musela strategicky spravovat své pracovní zdroje s ohledem na ostatní projekty, na nichž organizace souběžně pracovala. Společnost TNB očekávala vysoce kvalitní návrh, proto se společnost Pestech International musela odklonit od tradičního návrhu zaměřeného na CAD a implementovat prostředí pro 3D modelování.

Řešení

Aby bylo možné překonat omezení stanovená časovým harmonogramem a rozpočtem, nasadila společnost Pestech International řešení pro 3D modelování od společnosti Bentley, jehož součástmi jsou AECOsim Building Designer, Bentley Substation, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture a LumenRT. Jako hlavní aplikaci pro návrh tým použil Bentley Substation a vytvořil inteligentní standardní knihovnu primárního a sekundárního vybavení, jež obsahuje symboly, makra, bloky titulů, rodiny zařízení a informace výrobců. Pomocí obsahu této knihovny se generují sestavy a spolupracuje se s ostatními členy projektového týmu. Na konci procesu návrhu se publikoval iModel, který týmu umožnil detekci a vyřešení kolizí i zobrazení informací o vybavení. Tým také pomocí ContextCapture vytvořil 3D inteligentní model v měřítku s více úrovněmi pro vizualizaci rozvodny. Model ukazoval multidisciplinárnímu týmu, kde jsou umístěny kabelové lávky, vodiče a přípojnice, případně kde jsou připojeny k zařízením.

Výsledek
Společnost Pestech International dokázala pomocí Bentley Substation maximalizovat automatizaci návrhu, aby výrazně snížila množství ručních nákresů, chyb a předělávek – výsledkem je o 50 procent rychlejší tvorba návrhů. Velké navýšení produktivity týmu umožnilo realizovat návrhy s využitím stejného množství prostředků. Dalším přínosem implementace softwaru Bentley je jeho interoperabilita s ostatními aplikacemi, takže není potřeba kupovat jiné softwarové aplikace, což snižuje režijní náklady na licencování, školení, nasazení a údržbu. Výsledkem je větší míra spolupráci mezi členy projektového týmu, rychlejší realizace projektu, nižší náklady a rychlejší schválení ze strany TNB. Software navíc pomáhá detekovat kolize dříve v procesu, což dává možnost efektivnějšímu postupu výstavby, navíc s menším množstvím objednávek změn. Práce v komplexním modelovacím prostředí s využitím automatických a interoperabilních aplikací Bentley umožnila týmu ušetřit dohadem 200 000 MYR.

Software

AECOsim Building Designer byl použit k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu řídicí budovy, než by to bylo možné při použití tradičních metod. Například dveře a schodiště bylo možné snadno umístit do 3D modelu. V Bentley Raceway and Cable Management mohli členové týmu vizualizovat fyzické staveniště a kabelové žebříky, lávky, podzemní zákopy a kabelové trasy. Tým měl možnost pomocí Promis.e automaticky generovat sestavu s informacemi o zdrojových a cílových zařízeních, aby mohl navrhnout uvedená elektrická schémata. Funkce automatického trasování v rámci aplikace vypočítává a optimalizuje délky a trasy kabelů, když poskytuje přesná měření, jež přispěla k úspoře nákladů na stavební materiál. Řešení Navigator navíc týmu umožnilo rychlejší a efektivnější řešení kolizí.

Seznam aplikací projektu:
AECOsim Building Designer, Bentley Raceway and Cable Management, Bentley Substation, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, Navigator, ProjectWise, Promis.e
Výsledek/fakta
 • The project team created construction drawings in one day with Bentley Substation, compared to 10 days using traditional methods.
 • Přesná měření kabelů a elektrických součástí snížily množství odpadu až o 10 až 20 procent.
 • Práce v komplexním prostředí pro modelování s využitím automatizovaného a interoperabilního softwaru Bentley ušetřila odhadem 200 000 MYR.
Quote:
 • „Během tohoto projektu se implementovala řešení Bentley, přičemž pro primární a sekundární návrh se používalo Bentley Substation, zatímco pro návrh trasy kabelů se používala řešení Bentley Raceway a Cable Management. Díky knihovnám symbolů a šablonám sestav jsme dokázali snadno vytvářet 2D a 3D výkresy návrhů i automaticky generovat sestavy.“

  Sean Lee Zástupce manažera Pestech International