• Northern Engineering & Technology Corporation, MCC

  Projekt těžby železné rudy SINO

  Perth, Západní Austrálie, Austrálie

Shrnutí projektu

  • Northern Engineering & Technology Incorporation, MCC – SINO Iron Ore Mine

Projekt

Projekt těžby železné rudy SINO se nachází v odlehlém regionu Pilbara v severozápadní Austrálii. Jedná se o největší projekt těžby monomeru na poli australských nerostných surovin a zahrnuje největší drtičku na světě. Projekt v hodnotě 10 miliard USD představoval problém v oblasti návrhu, výstavby i komunikace, a to z důvodu odlišností mezi čínskými a australskými staveními normami či koncepcemi správy. Společnost Northern Engineering and Technology Corporation, MCC (NETC) vyžadovala, aby integrované modelovací aplikace splňovaly velmi přesné požadavky na instalaci i přepravu a zároveň aby realizovaly návrh, inženýrské činnosti a výstavbu.

Řešení

Společnost NETC vytvořila tým procesů BIM a implementovala strategii 3D modulárního návrhu a výstavby. Tým pomocí OpenBuildings Designer (dříve AECOsim Building Designer), MicroStation a OpenPlant Modeler stanovil standardy kolaborativního návrhu, které podporují modulární dělení 3D modelů. Aplikace také umožňují integraci pracovních toků, výroby, montáže, dopravy a instalace. Modely byly importovány do RAM pro analýzu konečných prvků, aby se zaručila konstrukční stabilita a integrita návrhu v souladu s mezinárodními normami. Řešení BIM od společnosti Bentley poskytlo simulované prostředí pro montáž modulu, dopravu vybavení a výstavbu, což zvýšilo efektivitu a optimalizovalo realizaci projektu.

Výsledek

Použití integrovaných aplikací BIM od společnosti Bentley umožnilo společnosti NETC implementovat inovativní a efektivní modulární přístup k 3D návrhu a výstavbě, což vedlo k úspoře nákladů ve výši 70,3 milionu RMB. Automatizované funkce softwaru usnadnily přesné extrakce výkresů v souladu s obecnými mezinárodními normami. Tato možnost optimalizovala odebírání materiálu, což vedlo ke snížení množství oceli o 20 procent a – pomocí detekce kolizí – dokázal tým identifikovat problémy předem, což snížilo množství změn v návrhu odhadem o 80 procent. Díky práci v kolaborativním, modulárním 3D prostředí BIM mohla společnost NETC smontovat moduly v Číně a instalovat je v Austrálii, což zkrátilo dobu výstavby o dva a půl roku.

Software

Společnost NETC pomocí OpenBuildings Designer a OpenPlant Modeler vytvořila řadu modelů a pomocí detekce kolizí optimalizovala 3D modely či pomocí řešení Navigator odstranila kolize na staveništi. S OpenPlant mohl tým vytvořit modul výstavby potrubí, kdy se u 40 procent potrubí místo svařovaných spojů využily příruby, což ušetřilo značné náklady na práci. Aplikace 3D návrhu BIM od společnosti Bentley usnadnila extrakci kusovníků z modelu potrubí, což vedlo k celkovému zkrácení délky potrubí o 15 procent. Pomocí Navigator Mobile se optimalizovalo sdílení informací, což snížilo množství přenášených dat v Číně a Austrálii a vylepšilo spolupráci s inženýry v terénu.

Seznam aplikací projektu:

MicroStation, Navigator, OpenBuildings DesignerOpenPlant Modeler, RAM 

 

Výsledek/fakta
 • Společnost NETC provedla simulaci 3D modulárního návrhu, montáže a prostředí výstavby, aby zprostředkovala největší australský projekt těžby monomeru a ušetřila na nákladech 70,3 milionu RMB.
 • Tým BIM snížil počet změn návrhu odhadem o 80 procent tím, že spoléhal na detekci kolizí a možnosti 3D návrhu s přesnými extrakcemi výkresů.
 • Použití RAM k provedení analýzy koncových prvků snížilo náklady na dopravu a o 20 procent snížilo množství ocelového materiálu.
 • 3D modulární řešení BIM optimalizovalo výstavbu, odstranilo změny prováděné na staveništi a zkrátilo dobu výstavby o 30 měsíců.
Citace:
 • „Použití technologie BIM od společnosti Bentley efektivně řeší problém koncentrace napětí a rovnoměrně distribuuje zatížení dopravních prostředků. To zaručuje bezpečnost dopravy, zkracuje dobu výstavby a odstraňuje problémy během výstavby.“

  Shen Pengyu Northern Engineering and Technology Corporation, MCC