• MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited

  Projekt zásobování vodou 400 000 tun/den v okrese Wenjiang, město Čengdu

  Čengdu, S’-čchuan, Čína

Shrnutí projektu

  • MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – 400,000 ton per day Water Supply Project of Wenjiang District, Chengdu City

Projekt
Ve městě Čengdu v Číně došlo k dramatickému zvýšení počtu obyvatel v důsledku nedávné ekonomické revitalizace. Místní kapacita zásobování vodou již nedokázala uspokojit zvýšenou poptávku po vodě 400 000 tun za den. Aby bylo možné tuto poptávku zabezpečit, rozhodla vláda, že je nezbytné postavit velkou vodárnu. Společnost MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited získala smlouvu na inženýrské práce, dodávku a výstavbu vodárny Jinqiang Shouan Water Plant. Vodárna v hodnotě 350 milionů CNY obsahuje 23 zařízení a projekt vyžadoval spolupráci mezi inženýry 12 různých specializací. Vláda v Čengdu chtěla mít jistotu, že nová vodárna bude mít nejmenší možný negativní dopad na prostředí, protože nedaleko se nachází Přírodní rezervace Wo-lung a Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding.

Řešení
Společnost MCC implementovala kolaborativní strategii 3D digitálního návrhu s využitím aplikací informačního modelování staveb (BIM) od společnosti Bentley, aby poskytla řešení spletitého potrubního systému, struktury nádrže a multidisciplinárního projektového týmu. Propojené datové prostředí (CDE) Bentley na základě ProjectWise umožnilo spolupráci mezi všemi členy týmu a usnadnilo tok informací mezi všemi odborníky na návrh. Společnost MCC pomocí OpenBuildings (dříve AECOsim Building Designer) a OpenPlant a softwaru pro návrh budov vytvořila rozložení vodárny. S využitím kolaborativního 3D modelu Bentley se navrhl složitý systém potrubí a struktura nádrže. Po dokončení návrhu Navigator dokončil detekci kolizí, aby se zaručila efektivní výstavba bez nutnosti předělávek. Projektový tým také kombinoval technologie BIM s technikami kódování, čímž vznikla knihovna komponentů, na kterou se odkazovalo ve všech fázích životního cyklu vodárny.

Výsledek
Aplikace pro návrh od společnosti Bentley, včetně OpenPlant a OpenBuildings Designer, přispěla k posílení efektivity návrhu přibližně o 20 procent a zkrácení doby návrhu o jeden měsíc. Po dokončení návrhu společnost CC použila Navigator ke kontrole modelu a detekci kolizí a LumenRT k simulaci plavby. Navigator detekoval 200 chyb, opomenutí a kolizí. Společnost MCC použila řešení Navigator předem, takže během výstavby nezaznamenala žádnou kolizi. Tím se ušetřilo asi 7 procent doby výstavby a 2 procenta nákladů na projekt kvůli nulovým přepracováním návrhu a předělávkám na staveništi. Během výstavby nezaznamenala společnost žádné problémy s návrhem v porovnání s podobnými projekty. Ve výsledku společnost MCC zkrátila časový rozvrh výstavby o 40 dní. Se softwarem Bentley došlo navíc ke snížení spotřeby materiálu o 8 procent. Vodárna Jinqiang Shouan Water Plant vyřešila problém s použitím vody v okrese Wenjiang v Čengdu a podpořila rozrůstající se rozvoj města, lepší kvalitu života a vyřešila problémy s dodávkou vody v oblasti.

Software
Kvůli takto komplikované struktuře bylo obtížné pochopit jednotlivé výkresy, ale 3D model multidisciplinárnímu návrhovému týmu usnadnil pochopení všech aspektů vodárny. U vlastního návrhu společnost MCC využila tyto aplikace: OpenBuildings Designer pro architekturu; OpenPlant Modeler pro potrubí; ProStructures pro ocelové konstrukce; AutoPIPE pro schéma systému; Bentley Raceway and Cable Management pro pokládání kabelů; Bentley Substation pro elektrické systémy; MicroStation pro zařízení; Power GEOPAK pro terén a OpenRoads Designer pro návrh vozovek. Integrace tohoto softwaru do propojeného datového prostředí (CDE) v ProjectWise zajistila jednotnost a standardizaci 3D modelu. Možnosti vizualizace řešení Navigator byly použity ke kontrole návrhu a aplikace pro správu aktiv a projektů od společnosti Bentley zefektivnily pracovní toky v oblasti návrhu a výstavby; navíc jsou průběžně odkazovány ve fázích provozu a údržby.

Seznam aplikací projektu: OpenBuildings Designer, AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, Navigator, OpenPlant, ProjectWise
Výsledek/fakta
 • Interoperabilní modelovací aplikace Bentley usnadnily integraci s kódováním a technologií tovární předvýroby, což umožnilo tvorbu přesných kusovníků, zkrácení doby realizace projektu a zlepšení kvality výstupů.
 • Použití softwaru Bentley zkrátilo dobu návrhu o 15 dní, dobu výstavby o 15 procent, využití půdy o 12 procent a využití materiálu o 8 procent.
 • Navigator zajistil nulové procento kolizí během výstavby, čímž ušetřil přibližně 7 procent času výstavby a 2 procenta nákladů na projekt.
Citace:
 • “The tools provided by Bentley’s ProjectWise enable project participants to work on the same platform, which greatly facilitates the flow and feedback of the project information and ensures the uniqueness of project information, which has an immense effect on project management.”

  He Zhang BIM Project Manager MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited