Shrnutí projektu

    • Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. – Nagpur Metro Asset Information Management System

Projekt
Nagpur, druhé hlavní místo státu Maharashtra, očekává vlnu ekonomické aktivity a růst města, který podpoří rozmach v oblasti rozvoje infrastruktury. Zvýšený provoz na městských silnicích a systém veřejné dopravy představující pouhých 10 procent veškerého cestování ve městě Nagpur mají výrazný vliv na tento finanční vzestup. Většina dojíždějících do zaměstnání využívá motorizovaná vozidla na dvou kolech, což má za následek dopravní zácpy, znečištění ovzduší a dopravní nehody. Společnost Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. (Maha Metro) byla najata, aby pro metropolitní region Nagpur vytvořila bezpečný, spolehlivý a ekologicky dlouhodobě udržitelný systém rychlé veřejné dopravy vhodný pro dojíždějící. Dokončení projektu Nagpur Metro se očekává v prosinci 2019. Jedná se o  41,7km železniční projekt, který zahrnuje 40 zastávek a dvě depa, to vše rozdělené do dvou koridorů: Severo-jižní a Východo-západní.

Řešení
Společnost Maha Metro využila digitální systém správy projektů vyvinutý na platformě OpenRail Connected Data Environment (CDE) společnosti Bentley, která obsahuje kombinované funkce ProjectWise a AssetWise a umožňuje plánování výkonnostních fází životního cyklu aktiv. Platforma OpenRail CDE společnosti Maha Metro je přizpůsobena pro více uživatelů a zahrnuje dokumenty a výkresy od samotné organizace i data od externích konzultantů a smluvních partnerů v rámci dodavatelského řetězce. V rámci digitálního systému správy projektů od společnosti Maha Metro organizace vyvíjí vlastní systém správy informací jako synchronizované uspořádání pro efektivní provoz a údržbu. Systém kombinuje dokumenty, inženýrská data a data o údržbě, plus 3D modely z různých zdrojů, a využívá se během výstavby k propojení všech informací o projektu skrze systém štítkování svých aktiv. Po dokončení budou tyto výstupy uloženy a udržovány jako zdroj důvěryhodných informací, který tvoří základ pro rozhodování během provozu a průběžné údržby infrastruktury železnice.

Výsledek
Použití OpenRail Designer (dříve Power Rail Track) během fáze realizace projektu týmu umožnilo optimalizovat návrh depa zkrácením délky trasy o 6 kilometrů a zmenším délky nákladiště na polovinu, tedy na 80 metrů, což ušetřilo 15 milionů USD. Kromě dalších očekávaných úspor ve výši 400 000 USD díky tomu, že během procesu nedojde ke ztrátě dat, využila společnost Maha Metro funkci detekce kolizí v rámci OpenRail k identifikaci a vyřešení problémů během fáze návrhu před vlastní výstavbou, takže se předešlo nákladným předělávkám s odhadovanou cenou 60 000 USD. Během provozní fáze řešení správy aktiv společnosti Maha Metro pomůže rozšířit využitelnou životnost aktiv, zvýší výkonnost, ušetří energii, zajistí bezpečnost cestující veřejnosti a povede ke snížení celkového množství nehod na vozovkách. Systém zaručí aktuálnost a dostupnost těchto důvěryhodných informací, čímž podpoří strategické rozhodování, monitorování na základě podmínek a postup směrem k strategiím prediktivní údržby. Díky těmto přínosům se odhaduje, že spolehlivý železniční provoz ušetří během 25 let nejméně 222 milionů USD.

Software
Software Bentley se používá ke zřízení propojeného datového prostředí (CDE) ve fázích plánování a návrhu, ukládání digitálních modelů a aktiv na centrálním úložišti a vytvoření systému správy aktiv. Implementace řešení Bentley OpenRail u společnosti Maha Metro využívá jako finální model realizace iModels, a to díky své schopnosti poskytovat organizaci pro referenci spolehlivé a dlouhodobé modely aktiv. V OpenRail CDE je AssetWise nakonfigurováno pro záznam všech dat napříč všemi fázemi životního cyklu, se štítky aktiv sloužícími k propojení aplikací Bentley s ostatním softwarem. Tato interoperabilita umožňuje propojení dokumentů a informací o aktivech do 3D modelů.

Seznam aplikací projektu: Propojené datové prostředí (CDE) OpenRail, OpenRail Designer

Outcome/Facts
  • 500 000 bodových a lineárních aktiv, distribuovaných mezi 12 kategorií, se bude průběžně spravovat prostřednictvím OpenRail CDE od společnosti Bentley.
  • Maha Metro očekává úsporu 400 000 USD jen díky zamezení ztráty dat, navíc během 25 let provozu se odhaduje úspora na 222 milionů USD.
  • Clash detection capabilities helped identify and resolve issues in the design phase prior to construction, avoiding costly rework estimated to cost USD 60,000.