• iForte Solusi Infotek

  Systém řízení iForte Fiber

  Jakarta, Indonésie

Shrnutí projektu

  • iForte Solusi Infotek – iForte Fiber Management System
Projekt
Jeden z nejrychleji rostoucích provozovatelů sítí z optických vláken v Indonésii, iForte Solusi Infotek, poskytuje služby zákazníkům na hustě zabydleném ostrově Jáva a dalších sítích napříč zemí. Do telekomunikační infrastruktury společnosti patří více než 6 000 kilometrů optických kabelů, 17 000 věží, mnoho přístupových bodů WI-FI a 3 500 stanic VSAT (Very Small Aperture Terminal). Tváří v tvář problémům s plánováním, realizací, údržbou a prodejem způsobeným nepřesnými daty v mnoha formátech a složitými, neefektivními procesy hledala společnost způsob, jak centralizovat data a zefektivnit pracovní toky prostřednictvím implementace systému správy optických sítí.

Řešení
Společnost iForte si zvolila inženýrská řešení a Bentley Communications GIS (Geographic Information System) k realizaci svého systému pro správu optických sítí, přičemž integrovala všechna data a automatizovala dříve ručně prováděné analýzy a výpočty. Po migraci všech nezpracovaných dat do Bentley Communications společnost provedla pilotní nasazení Geo Web Publisher for Communications (GWPC), aby tak zajistila informace o aktivech v reálném čase a přístupnost pro inženýry i zástupce prodeje a údržby, bez ohledu na umístění. Integrované telekomunikační softwarové aplikace od společnosti Bentley zjednodušily vývoj a implementaci systému pro správu iForte a poskytly propojené datové prostředí (CDE) napříč všemi fázemi životního cyklu, čímž optimalizovaly stávající síťovou infrastrukturu a maximalizovaly potenciální cíle prodeje.

Výsledek
Systém pro správu optických sítí založený na řešení Bentley pro společnost iForte centralizoval všechna síťová data a zajistil synergii procesů plánování, prodeje, provozu a údržby, výsledkem čehož je 203% návratnost investic do tří let. Prodejní tým se může přihlásit do GWPC, zobrazit všechny sítě a během dalších šesti minut lze určit, zda je možné vyhovět požadavkům zákazníka, což ušetří 90 procent času oproti dřívějším ručně prováděným úlohám. Použití telekomunikačních aplikací Bentley zefektivnilo údržbu sítě a umožnilo vizuálnímu systému trasování do oblasti výpadku – to zkracuje průměrnou dobu opravy nejméně o dvě hodiny a zvyšuje výkonnost servisu.

Software
Během fáze migrace společnost iForte využila MicroStation a Bentley Fiber k návrhu a přenosu venkovní infrastruktury a zákaznických informací, stejně jako Bentley Inside Plant pro vertikální sítě a vnitřní vybavení, čímž integrovala všechna síťová aktiva do propojeného datového prostředí (CDE). Řešení Bentley Expert Designer zefektivnilo inženýrské postupy během tvorby návrhu, schvalování a realizace aktuálního výkresu. Interoperabilní aplikace Bentley zkrátily dobu trvání plánování a analýzy z osmi hodin na dvě, což čtyřnásobně zefektivnilo dobu dodání návrhu.

Seznam aplikací projektu: Bentley Communications, Bentley Expert Designer, Bentley Fiber, Bentley Inside Plant, Geo Web Publisher for Communications, MicroStation

Výsledek/fakta
 • iForte used Bentley’s integrated network communications and GIS applications to implement its fiber optic management system to optimize lifecycle infrastructure operations and improve sales.
 • Using Bentley Communications provided a centralized platform to migrate and store data in different file formats, facilitating accurate data management for better decision making.
 • Řešení digitální komunikační sítě od společnosti Bentley automatizovalo výpočty, zefektivnilo pracovní postupy a o 90 procent vylepšilo plánování, prodej i údržbu.
 • The company yielded USD 469,000 return on investment over a three-year period.
Quote:
 • “Bentley Communications helps to synergize planning, operations and maintenance, and sales teams. With this synergy, it helps the sales team to reduce more than 60 minutes into less than 6 minutes of the sales activities.”

  Vallianzi Alfin Business Development Manager iForte Solusi Infotek