• DTK Hydronet Solutions

  Conceptioneering a schéma územního plánování hromadného zásobování vodou pro oblast Bankura

  Bankura, Západní Bengálsko, Indie

Shrnutí projektu

  • DTK Hydronet Solutions – Conceptioneering and Master Planning of Bankura Multi Village Bulk Water Supply Scheme

Projekt
DTK Hydronet Solutions, společnost zabývající se modelováním moderních distribučních sítí pro pitnou, dešťovou a odpadní vodu, byla určena Odborem pro veřejné zdraví a environmentální inženýrství (PHED) Západního Bengálska a Asijskou rozvojovou bankou, aby zajistila služby pro distribuci vody pro oblast Bankura. Bankura je správní jednotka ve státě Západní Bengálsko, obývaná mnoha komunitami původních kmenů. Tyto kmeny v současné době čelí akutním problémům se suchem. Zdroje povrchové vody téměř vyschly a podzemní voda je výrazně kontaminována arsenem a fluoridem, takže není pitná. Tento projekt zahrnoval návrh a výstavbu vodovodní sítě, která bude distribuovat vodu do části Bankury, kde se nachází 600 vesnic a téměř 1 milion obyvatel.

Řešení
Stávající vodovodní síť v oblasti Bankura tvořilo azbestocementové potrubí, u kterého byly během let mnohokrát opravovány různé netěsnosti. Společnost DTK Hydronet proto vytvořila samostatný hydraulický model pro analýzu chování stávající sítě. Ta zjistila, že zastaralá síť není schopna vyhovět stávajícím či budoucím požadavkům na dodávku vody. V důsledku toho se společnost rozhodla celý stávající systém vyřadit a s využitím WaterGEMS navrhla novou vodovodní distribuční síť. Společnost DTK Hydronet identifikovala nejefektivnější trasu, kudy vést vodu do čtyř vyhrazených bloků v Bankuře. V první fázi pumpování se voda pumpuje ze zdroje do přízemních zásobníků každého bloku. Ve druhé fázi pumpování se bude voda pumpovat z těchto přízemních zásobníků do příslušných nádrží těchto bloků. I když tato možnost nebyla nejlevnější, společnost DTK Hydronet toto řešení zvolila, protože bylo nejspolehlivější vzhledem k velkému rozsahu projektu a zvlněnému terénu v oblasti.

Výsledek
Mezi dosažené cíle v oblasti návrhu a realizace patří: Jednotný hydraulický model s integrací GIS; dodržování inženýrských norem za účelem vyšší bezpečnosti; podrobná analýza všech možných alternativ; a úspora 40 procent na nákladech na návrh a 80 procent na době návrhu. Další výhodou projektu byl cenově výhodný provoz a zajištění připojení SCADA do budoucna. Celá distribuční síť byla navržena s ohledem na minimální náklady a výhody maximálního tlaku. U dálkového potrubí byla analyzována bezpečnost a čerpadla byla navržena tak, aby pracovala optimálně a ziskově. Díky technologii Bentley se ušetřilo 9 měsíců na návrhu, protože návrh byl dokončen za jediný pracovní měsíc. Původní odhad DTK byl, že cena projektu bude 12 miliard INR, ale po optimalizaci cen průměru potrubí, materiálů a čerpacích systémů došlo ke snížení nákladů o téměř 16 procent. Pět procent kapitálu se ušetřilo na čerpacích systémech a 11 procent kapitálu se ušetřilo na potrubí.

Software
Společnost DTK Hydronet vyvinula hydraulický model ve WaterGEMS. CONNECT Advisor ve WaterGEMS umožnil rychlý přístup ke všem technickým prostředkům a  bezchybnost modelu zajistila funkce Network Navigator. Projektový tým rozdělil hydraulický model ve WaterGEMS na více scénářů, včetně scénářů dálkového potrubí a distribuce. Darwin Designer zajistil několik návrhů s optimální cenou a poskytl týmu předběžný, teleskopický hydraulický model distribučních sítí. Společnost DTK Hydronet vyhotovila analýzu kritičnosti pomocí WaterGEMS, jejímž výsledkem byly sestavy pro obsluhu testů kroku izolace a operací DMA. Následně byla provedena analýza stoupacího potrubí s cílem najít jiné provozní alternativy a projektový tým exportoval model stoupacího potrubí do HAMMER, aby ověřil přechodnost a selhání potrubí.

Seznam aplikací projektu:
WaterGEMS, HAMMER
Výsledek/fakta
 • Using Model Builder, TRex, and LoadBuilder in WaterGEMS to develop the hydraulic model saved 80 percent on design time, allowing one person to complete the tasks of five people.
 • Společnost DTK již dříve vytvořila mapy a konstrukční výkresy na základ dat z tabulek Excelu.
 • Using Bentley software cut total project costs by 16 percent, saving INR 2 billion.
Citace:
 • “Bentley WaterGEMS enabled ‘Conceptioneering’ in this 4,000 kilometers long Multi-Village Rural Water Supply’s Single Hydraulic Model to benefit about 1 million villagers in India. Design evaluation and analysis was efficiently done in a pareto-optimal timeframe of 25 resource days making the project one of its kind!”

  Devashri Karve Water Engineering Consultant DTK Hydronet Solutions