• Stream Environment Sdn. Bhd.

  Systém automatického sběru odpadu pro terminál 4 letiště Changi

  Singapur

Shrnutí projektu

Projekt
S dokončením rozšíření letiště Changi v Singapuru se očekává, že nový terminál 4 bude muset zvládnout až 16 milionů cestujících za rok, což zvyšuje bezpečnostní obavy o manuální sběr odpadu. S vědomím nutnosti lepšího řešení sběru odpadu společnost Stream Environment Sdn. Bhd. navrhla, vytvořila, dodala a nainstalovala systém automatického sběru odpadu (AWCS). Za účelem splnění napjatých termínů a koordinace se zainteresovanými osobami pro otevření terminálu společnost Stream potřebovala flexibilní interoperabilní technologii pro vytváření návrhů.

Řešení
Pomocí aplikace Promis.e tým navrhl knihovnu digitálních symbolů, součástí a šablon pro vytváření elektrických schémat, přípravu elektrických schémat pro AWCS a poskytování souvisejících požadovaných zpráv. Společnost Stream integrovala aplikace MicroStation a Navigator pro 3D modelování a vizualizaci a pomohla tak všem stranám vizualizovat trasu AWCS v rámci letištní budovy a zajistit tak jeho bezproblémové uvedení do provozu. Spolupracující technologie společnosti Bentley optimalizovala technický design v souladu s mezinárodními normami.

Výsledek
AWCS od společnosti Stream přepraví šest až osm tun odpadu za den bez místní obsluhy. Integrované technologické řešení společnosti Bentley zkrátilo ve srovnání s aplikací AutoCAD čas návrhu o 11 dní a umožnilo týmu splnit termín dodání o méně než 3 dny. Automatizované schopnosti aplikace Promis.e vyžadovaly pouze jednoho inženýra k dokončení návrhů, oproti třem inženýrům u srovnatelných projektů. Aplikace Promis.e také urychlila vytváření zpráv a snížila chyby návrhu. Celkově pak aplikace usnadnila koordinaci, optimalizovala přesnost návrhu a zlepšila účinnost, což vše přineslo odhadem úsporu 100 000 singapurských dolarů.

Software
Použití aplikace Promis.e umožnilo technikům a projektantům vytvořit jejich elektrické, mechanické a řídicí výkresy přesně v souladu s mezinárodními normami. Software snadno integruje přesné kusovníky a schémata zapojení, čímž výrazně šetří čas i náklady. Použití 3D modelů z aplikace MicroStation a iModelů zlepšilo vizualizaci, spolupráci a mobilitu informací mezi všemi stranami projektu pro včasné plnění dodávek. Všechny informace o aktivech budou nyní udržovány a sledovány pro účinnou údržbu životního cyklu díky řešení od společnosti Bentley.

Scénář projektu: MicroStation, Navigator, Promis.e
Výsledek / fakta
 • Společnost Stream použila integrovanou technologii návrhů od společnosti Bentley k poskytnutí AWCS, které přepraví šest až osm tun odpadu za den bez místní obsluhy a tím řeší obavy ze zvýšeného přívalu návštěvníků na terminálu 4 letiště Changi.
 • Promis.e a MicroStation umožnily jednomu inženýrovi dokončit kompletní elektrické návrhy za méně než tři dny a splnit tak napjatý termín.
 • iModely zrychlily sdílení přesných informací mezi všemi stranami projektu, eliminovaly chyby a zlepšily efektivitu.
 • Automatizované schopnosti, flexibilita a interoperabilita modelovacích aplikací od společnosti Bentley usnadňují pracovní postupy a zlepšují návrhové procesy, což vede odhadem k úspoře 100 000 singapurských dolarů.
Citát:
 • „Díky implementaci aplikací Promis.e, MicroStation a Navigator byl technický tým schopen zautomatizovat proces návrhu a vytváření zpráv. Práce na elektrických plánech, které obvykle trvají 14 dní, byly značně zkráceny na méně než tři dny. Díky menšímu počtu chyb a rychlejší výrobě může organizace na projektu ušetřit více než 100 000 singapurských dolarů.

  Ammar Azizan Inženýr pro automatizaci a uvedení do provozu Stream Environment Sdn. Bhd.