• Seikey S.r.l.

    Seikey – Enterprise Drone Solutions

    Caronno Pertusella, Varese, Itálie

Přehled projektu

Projekt
Společnost Telecom Italia potřebovala standardizovat kontroly 11 800 rádiových základních stanic (RBS) v Itálii a zrychlit výměnu informací mezi zainteresovanými stranami za účelem lepší údržby závodu, souladu s předpisy a řízení aktiv. S ohledem na to společnost Seikey S.r.l., která se stala technologickým partnerem společnosti Telecom Italia, zahájila projekt shromažďování dat a modelování reality, ve kterém využila své znalosti řešení shromažďování, zpracování a sdílení dat, pomocí civilních dronů pro vysoce přesném leteckém zachycení dat. Společnost požadovala rychlejší výměnu informací mezi zainteresovanými stranami a snížení nákladů, zkrácení doby strávené kontrolou a snížení počtu rizik vůči lidskému životu, ke kterým dochází při použití tradičních kontrolních technik.

Řešení
Projektový tým společnosti Seikey přijal integrovaný přístup ke 3D modelování v reálném čase s použitím dronů, které zachycují vysoce přesná letecká data ze stanic. Získaná data jsou poté zpracována pomocí aplikace ContextCapture, která generuje fotogrammetrické i digitální modely jakékoli prověřované položky. Následně jsou data analyzována pomocí aplikace MicroStation, která společnosti Seikey umožnila přepracovat data pocházející z aplikace ContextCapture a následně lepší správu dat bodového cloudu, vytváření sítí a tagů. Díky tomu je možné lépe znázornit anomálie nebo parametry. Aplikace Bentley Map a Navigator umožňovaly prostorové procházení stejných informací a prohlížení modelu a zobrazení informací týkajících se dotazů na anomálie, tagů nebo dalších informací ve stanicích.

Výsledek
Použití dronů pro zachycení dat umožnilo společnosti Seikey provést prohlídky stanic za pouhých šest hodin – ve srovnání s průměrně pěti dny na každý závod – aniž by bylo nutné závody odstavit. Integrovaný přístup ke 3D modelování v reálném čase optimalizoval činnosti údržby a kontroly a zvýšil sílu signálu zařízení RBS za účelem efektivnějšího telefonního pokrytí od operátorů. Kromě toho integrované modelování skutečnosti umožňovalo bezpečnější a přesnější preventivní zásahy a údržbu závodů RBS, čímž se zlepšila provozní účinnost a snížily náklady.

Software
Software ContextCapture umožnil podrobnou fotogrammetrickou rekonstrukci z více než 400 terabajtů dat pro všechny závody RBS. Aplikace MicroStation, Bentley Map a Navigator propojily související data a geoprostorové informace s modelem. Software ProjectWise byl použit k okamžitému vyměňování obrovského množství dat a informací, urychlení sdílení dat a porovnání dotčených stran.

Scénář projektu:
ContextCapture, Bentley Map, Navigator, MicroStation, ProjectWise
Outcome/Facts
  • Společnost Seikey provedla pomocí dronů prohlídky stanic za pouhých šest hodin – ve srovnání s průměrně pěti dny na každý závod – aniž by bylo nutné závody odstavit.
  • Aplikace ContextCapture využila k vytvoření přesných modelů 30 gigabajtů fotografií pro každou stanici.
  • Přístup ke 3D modelování v reálném čase umožnil společnosti sdílet kompletní informace v reálném čase se zainteresovanými stranami, takže bylo možné optimalizovat činnosti údržby a kontroly a zlepšit výstupy aktiv.
Quote:
  • „Aplikace ProjectWise umožnila rychle koordinovat zainteresované strany, poskytovat telefonním operátorům okamžitý přístup k aktuálním informacím a obrovském množství dat v podobě podrobných fotogrammetrických rekonstrukcí generovaných pomocí aplikace ContextCapture. Tento úložný systém poskytuje dokumentární základnu pro průběžnou správu aktiv.“

    Cristiano De Leonardis CEO a zakladatel Seikey S.r.l.