Shrnutí projektu

Projekt
Společnost Outotec, globální lídr v technologii zpracování minerálů a kovů vyvíjí procesy a zařízení, která pomáhají zákazníkům dosáhnout vyšší produktivity. Nové okruhy protiproudé dekantace (CCD) od této společnosti separují pevné a kapalné složky kalu v hydrometalurgických aplikacích pomocí vodného roztoku pro praní. Jako součást interního projektu si vedení přálo zajistit, aby ve fázi návrhu technologického celku CCD byla zohledněna prediktivní a inteligentní údržba. Ta pomáhá týmům údržby v získávání přesných doporučení na základě dat o tom, jaké náhradní díly a služby budou zapotřebí a kdy.

Řešení
Společnost Outotec vytvořila pomocí systému AssetWise výchozí bod pro technologické celky okruhu CCD s optimalizovanou údržbou. Rámec údržby posílený systémem AssetWise podporuje cíl společnosti Outotec v dosažení ziskovosti a produktivity zákazníků.

Výsledek
Projekt zlepšil výrobu zavedením prediktivní údržby ve fázi návrhu technologického celku CCD. Na základě minulých projektů podobné povahy společnost Outotec odhadla, že prediktivní údržba zohledněná během fáze návrhu technolgického celku CCD v těžebním průmyslu dokáže vytvořit čistý výrobní výnos 3 až 5 procent. Kromě toho pomohla podpořit produktivitu a ziskovost maximalizací užitné doby a spolehlivosti závodu.

Software
Systém AssetWise vytvořil výchozí bod pro zakázkové projekty okruhu CCD s optimalizovanou údržbou, mezi které patří kritická analýza pro procesy a zařízení, hierarchie aktiv a chybové modely a analýza účinků. Vizuální hierarchie v systému AssetWise umožňují zainteresovaným osobám vidět strukturu už ve vývojovém stádiu, což zlepšuje spolupráci.

Scénář projektu: AssetWise, MicroStation
Výsledek / fakta
  • Zjednodušení rámce údržby systémem AssetWise pomohlo společnosti Outotec realizovat cíl jejího neustálého zlepšování.
  • Tento projekt zlepšil výrobu technologického celku avedením prediktivní údržby ve fázi návrhu závodu CCD.
  • Společnost Outotec odhadla, že prediktivní údržba dokáže vytvořit čistý výrobní výnos 3 až 5 procent.