• Offshore Oil Engineering Co., Ltd.

  Návrh pláště ropného pole PL19-3 a vývoj softwaru „Fixed Offshore Structure Design Tool“

  Tchien-ťin, Čína

Přehled projektu

Projekt
Projekt rozvoje Bohai v zálivu Bohai na severovýchodním pobřeží Číny v hodnotě 8,8 miliard juanů je společným podnikem společností CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) a ConocoPhillips China Inc. Cílem projektu je rozšířit stávající závody tak, aby zahrnovaly dvě plošiny o 40 hlavách vrtů, ústřední plošinu a související trubky a kabely. Jako smluvní partner v oboru konstrukce, zajišťování, výstavby a montáže (EPCI) byla společnost CNOOC Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC) pověřena vytvořením podrobných návrhů pobřežních konstrukcí a vývoje strojírenského softwaru.

Řešení
Návrh plošin zahrnoval složité modelování pomocí softwaru pro konstrukční analýzu a návrh SACS a softwaru MOSES pro integrovanou simulaci pobřeží. Za účelem zjednodušení výměny dat, správy dat projektu a automatizace opakujících se úkolů společnost COOEC vyvinula nástroj FOSDT (Fixed Offshore Structure Design Tool) jako rozhraní pro software od společnosti Bentley. Inteligentní funkce návrhu COOEC umožnily týmu rychle upravovat modely analýzy dle měnících se parametrů a dosáhnout optimálního řešení.

Výsledek
Vlastní aplikace společnosti COOEC zajistila integrovaný projektový systém, díky kterému bylo možné software společnosti Bentley využít na maximum. Díky novým možnostem správy databáze projektu nástroj FOSDT přinesl lepší výkon a záruku pokroku projektu. V důsledku toho tým navrhl současně tři pláště, přičemž míra chybovosti byla pouhých 0,5 procenta. Díky tomu bylo dosaženo úspory 2000 pracovních hodin a nákladů v hodnotě 400 000 juanů. S pomocí softwaru společnosti Bentley společnost COOEC dokončila podrobný návrh plošin do sedmi měsíců a projekt odevzdala čtyři týdny před termínem.

Software
Díky programům SACS a MOSES, které tvořily nedílnou součást projektu, nástroj FOSDT přinesl jednodušší inteligentní analýzu a postup návrhu pro obytné části, vrchní části a pláště. Funkce aplikace před zpracováním a po něm umožnily také přizpůsobení výstupů softwaru společnosti Bentley. Software MOSES spolehlivě simuloval složité plovoucí instalace ústřední plošiny. Pro návrh spojů pláště byl software SACS použit k vizualizaci způsobu, jakým přizpůsobení parametrů ovlivnilo únavovou životnost spojů. Díky tomu bylo možné práci na návrhu spojů dokončit dva týdny před termínem.

Scénář projektu: MOSES, SACS
Outcome/Facts
 • Aplikace od společnosti Bentley přinesly inteligentní analýzu a postup návrhu pro obytné části, vrchní části a pláště.
 • Pomocí aplikace MOSES tým simuloval složité plovoucí instalace centrální plošiny a aplikace SACS umožnila dokončení práce na návrhu spojů dva týdny před termínem.
 • Projekt byl dokončen čtyři týdny před termínem, což ušetřilo spoustu hodin práce a náklady v hodnotě 400 000 juanů.
 • Vlastní aplikace společnosti COOEC zajistila integrovaný projektový systém, díky kterému bylo možné software společnosti Bentley využít na maximum.
Quote:
 • „Software SACS a MOSES od společnosti Bentley jsou základními funkcemi pro návrhy pevných pobřežních konstrukcí.“

  Guangrong Yin Konstrukční inženýr, CNOOC Offshore Oil Engineering Co., Ltd.