• MRT Corporation

    Linka Klang Valley Mass Rapid Transit – Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya

    Kuala Lumpur, Selangor, Malajsie

Přehled projektu

Projekt
Linka Klang Valley Mass Rapid Transit (KVMRT) Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya (SSP) je druhá rychlostní dráha hromadné dopravy, jejíž vývoj probíhá v malajsijské oblasti velkého Kuala Lumpur – údolí Klang. Projekt železnice zahrnuje 52,2 kilometrů, z nichž 13,5 vede pod zemí, a 35 stanic. Po dokončení budou tranzitní dráhu využívat asi 2 miliony lidí. Společnost MRT Corporation (MRT Corp) – vlastník a developer dráhy SSP Line – navrhla použití BIM za účelem zlepšení spolupráce na návrhu, realizovatelnosti výstavby a přesnosti prováděcích informací.

Řešení
Společnost MRT Corp využila pracovní postup BIM úrovně 2 k realizaci strategie BIM navržené pro přemostění mezery mezi informacemi o aktivech shromážděnými během výstavby a informacemi uloženými v databázi CMMS (computerized maintenance management system = systém správy počítačové údržby), které budou použity k provozu a údržbě železnice po dokončení. V důsledku toho byla všechna data o aktivech spravována v průběhu celého životního cyklu projektu. Prostředí propojených dat (CDE) od společnosti Bentley využívá software ProjectWise a AssetWise a cloudové služby Microsoft Azure k podpoře spolupráce na víceoborových návrzích z libovolného místa a správy informací o aktivech, aby bylo možné dosáhnout optimální výkonnosti aktiv během provozu a údržby. K ověření důležitých milníků projektu tým využil 3D fotogrammetrii a naimportoval cloudy do 3D konstrukčních modelů, pomocí kterých mohl zhodnotit stávající podmínky.

Výsledek
Standardy a strategie BIM společnosti MRT, včetně digitálních pracovních postupů, zlepšily spolupráci a koordinaci návrhu, realizovatelnost výstavby a přesnost prováděcích informací pro podzemní práce na dráze SSP. Jako jeden z prvních majitelů systémů přepravy, kteří zavedli spolupráci v cloudu, společnost MRT Corp usiluje o dokončení dráhy SSP včas a v rámci rozpočtu. Kromě snížení počtu problémů s rozhraním návrhu ze 4000 na 1000 se díky technologiím od společnosti Bentley podařilo zlepšit spolupráci na víceoborových návrzích a dosáhnout 35% zvýšení produktivity díky možnosti bezproblémového sdílení přesných informací v reálném čase.

Software
Společnost MRT Corp využila platformu ProjectWise ke zjednodušení procesu návrhu v rámci několika oborů návrhu a platformu AssetWise pro správu informací o životním cyklu. Aplikace Bentley poskytly prostředí CDE, ve kterém mohly všechny obory pracovat dynamicky pomocí sdíleného modelu pro koordinovaný návrh. Řešení od společnosti Bentley také umožnilo začlenit návrh a informace o aktivech do systému provozu a údržby, aby bylo možné zajistit optimální výkonnost aktiv v průběhu jejich životního cyklu. Tým využil nástroj ContextCapture k provedení 3D fotogrammetrie, díky čemuž mohl ověřit přesnost návrhu.

Scénář projektu: ProjectWise, AssetWise, ContextCapture, STAAD, OpenRail Connected Data Environment
Outcome/Facts
  • Strategie BIM společnosti MRT Corp, včetně digitálních pracovních postupů zajištěných technologiemi Bentley, zlepšila produktivitu spolupráce na návrhu o 35 procent.
  • CDE od společnosti Bentley využívá cloudové služby Microsoft Azure k umožnění víceoborových návrhů, zlepšení uskutečnitelnosti výstavby a poskytování přesných prováděcích informací.
  • Důležité milníky projektu byly ověřeny pomocí 3D fotogrammetrie stávajících podmínek v rámci 3D konstrukčních modelů.
Quote:
  • „Prostředí propojených dat od společnosti Bentley, které spojuje aplikace ProjectWise a AssetWise, poskytuje bezproblémové řešení pro společnost MRT Corporation v našem pracovním postupu BIM a podporuje sdílení informací v průběhu celého životního cyklu projektu. Využití platformy Bentley CDE v cloudu Microsoft Azure umožňuje našim projektovým týmům rozmístěným po celém světě spolupracovat stejně, jako by se nacházely na stejném místě.“

    Poh Seng Tiok Plánování a návrh MRT Corporation