• Long Jian Road & Bridge Co., Ltd.

    Projekt silničního mostu Chej-che - Blagověščensk Chej-lung-ťiang (řeka Amur)

    Město Chej-che, provincie Chej-lung-ťiang, Čína

Přehled projektu

Projekt
Projekt čínského silničního mostu Chej-che - Blagověščensk Chej-lung-ťiang v hospodářské zóně Silk Road bylo nutné odevzdat v těsném termínu. Současně bylo nutné zvážit ekologické dopady daného regionu a jeho vystavení extrémnímu kolísání teplot. Kromě toho most musel splňovat vysoké standardy majitele a míru odchylky projektu nižší než 500 000 juanů a také míru odpadu hlavního materiálu 1 procento. Délka celé trasy je 19,9 kilometrů, přičemž část mostu s kabelovými výztuhami tvoří 1284 metrů.

Řešení
Společnost Long Jian Road & Bridge Co. poskytla pro projekt obecné smluvní služby a využila metodologii BIM společnosti Bentley, aplikace pro modelování reality a také aplikaci ProjectWise pro kolaborativní návrh, modelování, řízení výstavby, sdílení informací a optimální koordinaci projektu. Použití aplikací od společnosti Bentley poskytlo 5D prostředí pro správu, které umožnilo špičkové sledování průběhu, postupné monitorování uvedení do provozu, vykazování a kontroly kvality, přesné řízení nákladů a bezpečnostní kontroly pro tento projekt.

Výsledek
Pomocí technologie BIM od společnosti Bentley pro podporu 5D digitální správy se společnosti Long Jian Road & Bridge Co. podařilo zvýšit efektivitu správy o 25 procent a vedoucí postavení na domácím trhu z hlediska průběhu projektu, kvality, bezpečnosti, nákladů a dopadu na životní prostředí. Použití aplikací Bentley dále snížilo využití půdy o 770 metrů čtverečních a ušetřilo 100 000 juanů. Přesné modelování ocelových nosníků ušetřilo pět pracovních dní. Projektový tým snížil spotřebu materiálu o 30 tun, ušetřil 100 000 juanů, zvýšil efektivitu modelování o více než 35 procent a zkrátil dobu práce o 35 dní. Přístup 5D dále snížil dobu nutnou na uspořádání pracoviště, koordinaci a kontrolu o 30 procent.

Software
Tým společnosti Long Jian Road & Bridge Co. využil k dosažení požadovaných výstupů řadu softwarových aplikací společnosti Bentley (například MicroStation a ProjectWise), které podpořily jednotné komplexní 5D řízení kolaborativního projektu. Dále využil aplikaci Navigator, která umožnila přesnou organizaci výstavby pro včasné dokončení projektu. Aplikace OpenBridge Modeler zvýšila přesnost sestavení šablony a koordinovaného vytýčení. Při modelování spojitých nosníků dosáhla přesnosti měření do 5 milimetrů. Aplikace OpenBridge Modeler byla využita také k parametrickému modelování mostu, takže konstruktéři mohli provést prohlídky mostu a kontroly kvality včas. Efektivita se tedy zvýšila 50krát. Software ProStructures umožnil přesné modelování ocelových konstrukcí a výztuh pro větší přesnost výstavby a menší materiálové ztráty. Aplikace ContextCapture zajistila digitální funkce pro správu aktiv, řízení zabezpečení, digitální průzkum terénu a optimalizaci zemních prací.

Scénář projektu: AECOsim Building Designer, Descartes, LumenRT, ContextCapture, MicroStation, Navigator, OpenBridge Modeler, OpenRoads, ProjectWise, ProSteel, ProStructures, RM Bridge
Outcome/Facts
  • Společnost Long Jian Road & Bridge Co. úspěšně dokončila projekt pomocí bezpapírového přístupu BIM na úrovni společnosti.
  • Technologie virtuální reality LumenRT umožnila majiteli a provozovatelům využít 3D prohlídku projektu k získání zpětné vazby a schválení od zainteresovaných stran a veřejnosti.
  • Řešení od společnosti Bentley snížilo dobu výstavby, koordinace a kontroly zhruba o 30 procent.
Quote:
  • „Komplexní technologické řešení softwaru od společnosti Bentley nejen že tomuto projektu přineslo objektivní ekonomické výhody, ale nabídlo také efektivní, praktickou a viditelnou technickou podporu pro technické vedení, které se musí vyrovnat s komplikovaným prostředím projektu. Celková efektivita vedení se zvýšila o 25 procent a na tento 'most století' bylo možné upevnit zářící 'digitální štítek'.“

    Xuyuan Liang Ředitel, Středisko pro výzkum a vývoj technologií Long Jian Road & Bridge Co.