• Leighton Asia

  Hong Kong Boundary Crossing Facilities, most Hong Kong-Zhuhai-Macao

  Hongkong

Přehled projektu

Projekt
Zařízení HKBCF (Hong Kong Boundary Crossing Facilities) se nachází na 130 hektarovém rekultivovaném ostrově a bude sloužit jako strategické víceúčelové přepravní středisko v západním Hongkongu a poskytovat celní služby pro vozidla a cestující přijíždějící do Hongkongu nebo z něj odjíždějící přes nový 50 kilometrový most Hong Kong-Zhuhai-Macao. Společnost Leighton Asia ve společném podniku se společností Chun Wo Building Construction (LeightonJV) byla zodpovědná za výstavbu budovy pro celní odbavení cestujících na ploše 40 000 metrů čtverečních a související práce. K dokončení projektu v hodnotě 4,6 miliard dolarů, který zahrnoval širokou řadu infrastruktury a budov včas a výhodně z finančního hlediska víceoborový tým integroval technologii BIM za účelem zjednodušení pracovních postupů a zjištění potenciálních technických problémů.

Řešení
Společnost LeightonJV využila pokroky BIM společnosti Bentley k usnadnění komunikace a předvídání a nápravě problémů při výstavbě. Software Bentley poskytl prostředí pro spolupráci na modelování a umožnil týmům navrhnout a vybudovat širokou řadu infrastruktury a podzemních technických zařízení pomocí společné platformy MicroStation. Pomocí flexibilních, vzájemně propojených funkcí pro návrhy a vizualizaci od společnosti Bentley bylo možné zvýšit přesnost a přenosnost informací, aby bylo možné dodržet plán výstavby.

Výsledek
Technologie BIM od společnosti Bentley usnadnila detekování potenciálních problémů a díky tomu se podařilo snížit počet nutných přepracování během výstavby a ušetřit asi 12 procent z rozpočtu na výstavbu. Integrace aplikace Bentley Pointools a Bentley Descartes umožnilo týmu průzkumu porovnat 3D modely návrhu s mračny bodů, a vyhnout se tak rozporům na místě, čímž se ušetřilo 15 procent z rozpočtu na průzkum. Kolaborativní aplikace BIM od společnosti Bentley zjednodušily pracovní postupy ve víceoborovém konstrukčním týmu a zlepšily spolupráci se zainteresovanými stranami. To vše vedlo k odevzdání projektu včas a v rámci rozpočtu.


Software
Díky integraci aplikace MicroStation se softwarem OpenRoads mohla společnost LeightonJV zkombinovat všechny návrhy infrastruktury v jediné společné platformě ve stejném formátu DGN. Aplikace Bentley Pointools a Bentley Descartes umožnily týmu porovnat naskenované mračna bodů s modely BIM, a získat tak přesnější návrhy. Aplikace ProjectWise ke sdílení informací mezi několika obory v reálném čase je zárukou toho, že všechny soubory byly aktuální, a poskytovala praktický systém pro uložení souborů, zatímco technologie LumenRT umožnila předložení průběhu výstavby vládě a veřejnosti prostřednictvím animovaných vizualizací.

Scénář projektu: AECOsim Building Designer, LumenRT, ContextCapture, Descartes, MicroStation, Navigator, OpenRoads, ProjectWise
Outcome/Facts
 • Společnost LeightonJV využila kolaborativní technologii BIM od společnosti Bentley k optimalizaci návrhu a výstavby 130 hektarového zařízení Hong Kong Boundary Crossing Facilities (HKBCF) na umělém ostrově.
 • Aplikace MicroStation poskytla společnou platformu pro integraci návrhu všech konstrukcí a budov.
 • Aplikace ProjectWise urychlila sdílení informací a zjednodušila pracovní postupy ve víceoborovém inženýrském týmu.
 • Flexibilní a vzájemně spolupracující aplikace BIM od společnosti Bentley snížily počet nutných přepracování a ušetřily v projektu v hodnotě 4,6 miliardy dolarů celkem 27 procent rozpočtovaných nákladů.
Quote:
 • „Vylepšení BIM pro civilní projekty od společnosti Bentley přenáší BIM na vyšší úroveň, protože násobí jeho výhody, především pro náročné a velké infrastrukturní projekty. Tato platforma vylepšila naši spolupráci s ůznými zainteresovanými stranami v oblasti dovozu, akvizice a výměny cenných informací.“

  Sr. Michael Kin Wong Vedoucí průzkumu Leighton Asia