• Highways England

  Network Occupancy Management System (NOMS)

  Strategická silniční síť, Anglie, Spojené království

Přehled projektu

Projekt
Highways England (HE) je britská organizace vlastněná státem, která je odpovědná za provoz, údržbu a vylepšování strategické silniční sítě v Anglii. V rámci své práce společnost HE řídí uzavírky pruhů na téměř 7000 kilometrů dálnic a hlavních silničních tahů, které síť tvoří, což zemi každý rok stojí 140,4 milionů liber. Aby bylo možné uzavírky řídit efektivně a snížit související náklady, potřebovala organizace integrovat systém NOMS (Network Occupancy Management System) se všemi svými informacemi o životním cyklu aktiv. Společnost HE předpokládá, že pomocí řešení se jí podaří snížit počet událostí uzavírek pruhů o 6000 za měsíc a optimalizovat spolupráci se zainteresovanými stranami a komunikace v rámci podniku prostřednictvím mapování a vizualizace uzavírek z důvodu údržby a souvisejících aktiv.

Řešení
Projektový tým využil aplikaci AssetWise ALIM od společnosti Bentley k vývoji cloudové platformy NOMS a k plánování a řízení silničních uzavírek. Systém NOMS umožní správcům aktiv společnosti HE ujistit se, že dostupnost pruhů neklesne pod 97 procent za klouzavý rok, jak vyžaduje jeho licence. S použitím technologie Bentley je systém NOMS důležitou součástí širšího řešení a strategie správy informací o životním cyklu aktiv ve společnosti Highways England. Týmům správy aktiv umožňuje přímý přístup a prověření plánovaných silničních uzavírek, snížení rizik pro pracovníky, nákladů, narušení provozu a další možnosti.

Výsledek
Prostřednictvím systému NOMS mohou správci aktiv společnosti HE sdílet informace o silničních uzavírkách s místními úřady a cestující veřejností v celém Spojeném království a také poprvé vizualizovat všechny plánované silniční uzavírky na jedné mapě. Systém NOMS má potenciál ušetřit společnosti HE každý rok náklady v hodnotě 7,02 milionů liber, přičemž návratnost investic v prvním roce je 1651 procent. Kromě snížení počtu silničních uzavírek o 3600 za rok systém NOMS nabídne také velké bezpečností výhody pro své pracovníky, protože eliminuje 14 400 hodin noční práce na strategické silniční síti. Očekává se, že snížení počtu uzavírek bude mít také pozitivní dopad na životní prostředí a každý rok sníží emise uhlíku asi o 10 824 tun.


Software
Společnost HE vyvinula systém NOMS pomocí softwaru AssetWise ALIM od společnosti Bentley, který zvýšil efektivitu díky možnosti spravovat, řídit, distribuovat a archivovat všechny typy informací souvisejících s aktivy infrastruktury. Software AssetWise ALIM umožňuje správcům aktiv vizualizovat všechny plánované silniční uzavírky, centrálně řídit a plánovat činnosti provozu, údržby a schémat a informovaně se rozhodovat za účelem minimalizace nutnosti silničních uzavírek.

Scénář projektu: AssetWise ALIM
Outcome/Facts
 • Správci aktiv mohou vizualizovat všechny plánované silniční uzavírky a centrálně řídit a plánovat činnosti provozu, údržby a schémat.
 • Díky snížení počtu silničních uzavírek až o 3600 za rok, společnost Highways England ušetří 7,02 milionu liber, přičemž návratnost investic v prvním roce bude činit 1651 procent.
 • Snížení počtu silničních uzavírek zkrátí dobu práce nutné na řešení problémů s údržbou o 14 400 hodin.
 • Díky snížení provozu se očekává, že NOMS každý rok sníží emise uhlíku o 10 824 tun.
Quote:
 • „Řešení NOMS od společnosti Bentley je pro nás důležité za účelem integrace a sdílení informací o aktivech, takže společnost Highways England může využívat jednotných a rozsáhlých výhod a spolupracovat v rámci celého podniku.“

  Richard Arrowsmith Vedoucí skupiny informací o aktivech Highways England